Huurbetaling

Automatische huurbetaling
De huur betaalt u maandelijks voor de 1e van de maand. U kunt op verschillende manieren betalen. Wij stellen het op prijs als u ons machtigt de huur maandelijks automatisch af te laten schrijven van uw bank- en/of girorekening. De huur wordt dan iedere maand rond de 1e van de maand van uw rekening afgeschreven. Het enige waaraan gedacht moet worden, is dat er voldoende geld op uw bank- of girorekening staat. U kunt voor automatische betaling dit  machtigingsformulier downloaden en opsturen naar ons.

Niet automatische betaling
Bij niet automatische betaling ontvangt u maandelijks een acceptgiro waarmee u de huur betaalt. U kunt ook zelf uw bank opdracht geven maandelijks op de 1e van de maand de huur aan ons over te maken. Dat heet dan een periodieke betaling. Vergeet u dan niet uw naam en adres te vermelden en het juiste huurbedrag. De maandelijkse huur kan op het volgende nummer worden overgemaakt: NL 80 Rabo 036 25 04 881. Het zelf regelen van een automatische betaling bij uw bank/giro lijkt handig, maar heeft als nadeel dat u wijzigingen (zoals de jaarlijkse huurverhoging) zelf en op tijd moet doorgeven. Door de automatische betaling via ons te regelen, heeft u er geen omkijken meer naar.
 
Huurachterstand
Het is voor Woontij van het grootste belang dat de verschuldigde huren tijdig worden ontvangen. Als u de huur niet of niet op tijd betaalt, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan de deurwaarder. Wij raden u aan het niet zover te laten komen want dit brengt voor u aanzienlijke kosten met zich mee en kan uiteindelijk leiden tot een uitzetting van uw woning en ontbinding van uw huurovereenkomst.
Wanneer er zich omstandigheden voordoen, waarin het niet mogelijk is om tijdig aan uw betaalverplichtingen te voldoen, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Gezamenlijk bekijken we dan wat voor u de beste oplossing is. 

 
Betalingsafspraak
Het is mogelijk om in overleg met ons een betalingsregeling te treffen. Woontij is altijd bereid om samen met u en eventueel in samenwerking met andere instanties, naar een oplossing te zoeken. Een betalingsregeling is kosteloos. Wij hebben liever dat u dit zo snel mogelijk met ons bespreekt zodat wij samen goede afspraken kunnen maken en dat u geen huurachterstand opbouwt.
 
Privacy
Uiteraard is privacy van al uw gegevens gewaarborgd.
 
Schuldhulpverlening
Het bureau Schuldhulpverlening kan u mogelijk helpen als u, zonder hulp, zelf niet meer uit uw financiële problemen komt. Het bureau is onderdeel van de afdeling Werk & Inkomen bij de Gemeente waar u woonachtig bent.
Bij het bureau Schuldhulpverlening kunt u terecht voor:
 
• het voorkomen van schulden
• bemiddeling bij schulden
• schuldenregeling
• schuldsanering
• budgetteren
• inkomensbeheer
• huurschulden die door de corporaties worden gemeld
 
Wanneer u een beroep wilt doen op één van bovenstaande vormen van hulpverlening dan kunt u zich hiervoor bij het bureau aanmelden. Dit kan mondeling, schriftelijk of telefonisch. Om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen zijn een aantal voorwaarden gesteld, waarvan de belangrijkste zijn:
 
• Een grote inzet en sterke motivatie
• U mag niet verslaafd zijn aan drugs, alcohol of gokken
 
Meer informatie over huur betalen leest u in onze folder.

Ook kunt u allerlei informatie krijgen op deze site van de gemeente Den Helder.