Medehuurderschap

Wat is medehuurderschap en wanneer kun je hier gebruik van maken?
Als u niet samen de huurovereenkomst heeft getekend, maar wel samenwoont, is er misschien sprake van “medehuurderschap”. Echtgenoten en geregistreerde partners van een huurder zijn automatisch medehuurder en hoeven dit niet apart aan te vragen. Als u een samenlevingscontract heeft, betekent het niet automatisch dat u medehuurder bent. Als medehuurder heeft u dezelfde plichten als de huurder. U bent beiden verantwoordelijk voor het netjes bewonen van uw woning en aansprakelijk voor het betalen van de huur.

Waarom medehuurderschap
Het is verstandig om officieel medehuurder te worden. Wanneer uw partner overlijdt of vertrekt heeft u het recht om in de woning te blijven wonen.
Als de hoofdhuurder overlijdt en u bent geen medehuurder moet u een verzoek indienen om in de woning te mogen blijven wonen. Wanneer geen toestemming wordt verleend, kan de achterblijvende partner binnen zes maanden na de overlijdensdatum via de kantonrechter vragen om de huurovereenkomst voort te zetten.
 
Voorwaarden
Wanneer u samen een gemeenschappelijke huishouding voert en de intentie heeft om dit duurzaam te doen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om officieel medehuurder te worden. Hiervoor hebben wij het aanvraagformulier voor medehuurderschap gemaakt. Er zijn voorwaarden waar u aan moet voldoen om dit verzoek in te kunnen dienen.
    •    U bent 18 jaar of ouder
    •    U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en in geval van een buitenlands       paspoort ook een geldige verblijfsvergunning
    •    U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning
    •    U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder. Dit kunt u aantonen met bv afschriften van bv bank- of girorekeningen. Of een verzekeringspolis op beide namen.
    •    U kunt uw financiële verplichtingen nakomen.
Het medehuurderschap eindigt als de medehuurder de woning niet meer als hoofdverblijf gebruikt.
 
Hoofdhuurder vertrekt
Als de hoofdhuurder de huur opzegt en vertrekt, om wat voor reden dan ook, heeft de medehuurder het recht om in de woning te blijven als er een medehuurderschap is ondertekend. Dat kan alleen als de hoofdhuurder de huurovereenkomst schriftelijk opzegt. De medehuurder wordt op dat moment automatisch de huurder. Verlaat de hoofdhuurder de woning zonder deze op te zeggen dan blijft hij altijd aansprakelijk voor het betalen van de huur ed.