Huisbewaring

Wat is huisbewaring?
Huisbewaring is het in gebruik geven en nemen van woonruimte bij afwezigheid van de huurder(s) voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. De persoon die op de woning past, kan, net als de huurder dat had, gebruik maken van de dienstverlening van Woontij. De (oorspronkelijke) huurder blijft verantwoordelijk voor de rechten en plichten die staan in de huurovereenkomst. Zoals het op tijd betalen van de huur en het onderhouden van de woning en het naleven van de algemene voorwaarden.
 
Wanneer kunt u huisbewaring aanvragen?
U huurt een woning van Woontij en u kunt een aantal maanden geen gebruik maken van uw eigen woning. Bijvoorbeeld omdat u voor een aantal maanden in het buitenland verblijft of op een andere manier de woning tijdelijk niet kan bewonen. In dat geval is het fijn dat iemand op uw woning past. Iemand aan wie u uw huis tijdelijk in bewaring geeft.
 
Wat zijn de voorwaarden?
Zeker een maand voor uw vertrek kunt u met het formulier huisbewaring uw aanvraag indienen bij ons. Daarin geeft u de reden aan waarom u dit wilt en voor hoe lang en wie u voorstelt als huisbewaarder. Uw aanvraag wordt binnen tien dagen beoordeeld. De huisbewaarder moet 18 jaar of ouder zijn en zelf niet beschikken over zelfstandige woonruimte. Na goedkeuring wordt u samen met de huisbewaarder uitgenodigd voor het tekenen van de overeenkomst Huisbewaarderschap. Maak duidelijke afspraken met uw huisbewaarder. In geval van onenigheid bemiddelt Woontij niet en blijft u als huurder aansprakelijk.
 
Beëindiging huisbewaring
Huisbewaring eindigt aan het eind van de afgesproken periode. U kunt dan zelf de woning weer betrekken. Komt u niet terug als huurder op de opgegeven datum, dan vervalt uw recht op de woning. De woning moet dan leeg opgeleverd worden, uw huurovereenkomst vervalt.
Als u de woning weer zelf gaat bewonen vult u dit formulier beëindiging huisbewaring in.
 
Meer informatie kunt u lezen in onze folder Huisbewaring.