Niet tevreden

Niet tevreden
Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het onderhoud aan uw woning kunt u dit bij ons melden. Wij vinden het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat we dit op korte termijn kunnen oplossen. Neemt u hierover contact op met degene die uw verzoek in behandeling heeft genomen. Komt u er dan samen nog niet uit, dan kunt u uw vraag voorleggen aan de leidinggevende van deze medewerker. Zie onze folder niet tevreden.
 
Nog niet tevreden
Ondanks onze goede bedoelingen is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw verzoek. Dat kan leiden tot vervelende situaties. Voor u als huurder of woningzoekende is dit vervelend. U blijft met een ontevreden gevoel zitten en voelt u misschien niet serieus genomen. Voor ons is dat ook vervelend omdat een goede en zorgvuldige afhandeling van vragen en klachten juist bijdraagt aan een goede relatie met u.
 
Klachten
U heeft geprobeerd tot een oplossing te komen maar u blijft ontevreden. Dan is uw verzoek helaas een klacht geworden. U kunt deze klacht bij ons melden door ons klachtenformulier in te vullen. Onze klachtencoördinator onderzoekt uw klacht en brengt advies uit aan de directeur. De directeur beslist wat we met uw klacht kunnen doen.
 
Geschil
Uw klacht is behandelt en ondanks alles bent u nog ontevreden over de oplossing die is aangedragen. Dan is er sprake van een geschil. U kunt dan een beroep doen op de Geschillenadviescommissie Kop van Noord Holland via dit formulier. Deze onafhankelijke commissie is in het leven geroepen om geschillen tussen huurder en verhuurder te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de directeur. De commissie zal in ieder geval binnen twee maanden na het indienen van het geschil een gekwalificeerd advies uitbrengen aan de directeur van Woontij. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. De directeur van Woontij neemt dan een definitieve beslissing. Geschillen over het onderhoud, de huurprijs en de servicekosten worden niet behandeld door de Geschillenadviescommissie maar door de Huurcommissie.