Bewonersvereniging TX

De Bewonersvereniging Texel (BVT) is opgericht op 18 Juni 1994. De vereniging is uitgegroeid naar een volwaardige gesprekspartner voor Woontij.

In de overeenkomst met  Woontij is weergegeven dat zij een adviesrecht hebben. De doelstelling van de bewonersvereniging is om de belangen van de leden te behartigen naar o.a. Woontij, de gemeente etc. Er zijn 1275 huurders (ca 97% van de Texelse huurders) lid van de bewonersvereniging waardoor de onderhandelingspositie naar bijvoorbeeld Woontij als zeer krachtig mag worden beschouwd.

Voor het lidmaatschap wordt een bedrag van € 0,90 per maand berekend waarbij u tevens collectief lid bent van de Woonbond. Dit bedrag wordt bij betaling van uw huur voor uw woning geïnd door Woontij.  Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden met dit aanmeldformulier of bij de bewonersvereniging Texel.

De huurwijzer

De bewonersvereniging brengt een aantal keer per jaar het blad De Huurwijzer uit. Dit is een tijdschrift waar allerlei wetenswaardigheden voor u als huurder in staan. Ook bemiddelt de vereniging wanneer u gebruik wilt maken van woningruil.

De bestuursleden zijn:

  • De heer K. Breeuwer, voorzitter
  • De heer W. van Hintum, secretaris en vice-voorzitter
  • Mevrouw P. Prins-Huisman, penningmeester
  • Mevrouw G Fledderus
  • Mevrouw T Kooiman

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bewonersvereniging, zie de site www.bewonersverenigingtexel.nl

Kantoor Bewonersvereniging Texel

Kantoor Bewonersvereniging Texel