Bewonersvereniging DH

Bewonersvereniging Nieuwediep is opgericht op 11 december 2007. Naast de jaarlijkse ledenvergadering wil het bestuur inloop spreekuren houden bij u in de buurt. Daar kunt u terecht met vragen en suggesties. Bij gezamenlijk belang overleggen zij met Bewonersvereniging Texel om met één standpunt naar buiten te komen. De bewonersvereniging is geen klachtencommissie. Voor klachten of reparatieverzoeken kunt u terecht bij één van de kantoren van Woontij. U kunt met dit aanmeldformulier lid worden van de bewonersvereniging Nieuwediep. U ontvangt dan een aantal keer per jaar het blad de huurwijzer.
 
Eigen budget.
De vereniging heeft de beschikking over een eigen budget. Daarvan kunnen zaken worden betaald die de leefbaarheid van een wijk of complex verbeteren.
Aanvragen kunnen worden ingediend namens de bewoners door de vertegenwoordigers van een wijk of complex.
Met de vertegenwoordigers van diverse complexen c.q wijken, zal de bewonersvereniging regelmatig om tafel zitten om te overleggen over de situatie in uw complex of wijk.
 
Dit zijn de bestuursleden van Bewonersvereniging Nieuwediep.
 

  • De heer   P. Offermans, voorzitter
  • De heer   A. Smit, secretaris
  • Mevrouw J. Bernard
  • De heer   A. Clowting, penningmeester
     
    Voor meer informatie over deze vereniging, kunt u terecht op www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl