Contactpersonen

Diverse complexen van Woontij hebben een contactpersoon die het aanspreekpunt zijn voor het woongebouw waar ze in wonen. In Den Helder hebben deze contactpersonen zitting in een bewonerscommissie. Op Texel is geen bewonerscommissie maar zijn er alleen contactpersonen. U kunt deze contactpersonen benaderen als er iets is wat met uw woonomgeving te maken heeft of als u een idee heeft voor uw woongebouw of woonomgeving. Dit kan bv zijn het plaatsen van bankjes in en om het gebouw. De bewonerscommissie bespreekt met de bewonersvereniging of zaken aangekocht kunnen worden door middel van het budget aan leefbaarheidsfonds wat de vereniging kan besteden. Zijn er andere zaken die spelen dan kan het  contactpersoon dit  voorleggen aan medewerkers van Woontij. Het gaat niet om reparatieverzoeken ed maar meer zaken die een algemeen doel dienen.


Voor Texel zijn dit deze bewoners.

Voor Den Helder zijn dit deze bewoners.


Wanneer u vragen heeft over uw woongebouw of woonomgeving kunt u contact opnemen met deze bewoners.