Governance code

Woontij is lid van de brancheorganisatie Aedes. Als lid van Aedes is de Governancecode Woningcorporaties van toepassing. Voor een maatschappelijke organisatie als Woontij is het belangrijk dat er op een transparante wijze wordt bestuurd. De Governancecode geeft richtlijnen hiervoor. In een aparte notitie is vastgelegd op welke wijze Woontij uitvoering geeft aan deze code.