KWH label

Kwaliteit van dienstverlening

Woontij heeft besloten (wegens bezuiniging) om vanaf 2013 geen deel te nemen aan toetsing door het KWH.  We wewe Wel gaan we kijken naar een alternatieve manier van klantenonderzoek. Wij blijven het belangrijk vinden om onze kwaliteit van onze dienstverlening te blijven toetsen.

 
Binnen Woontij zijn we constant bezig met kwaliteitsverbetering. Al dan niet gevoed door onze huurders en andere belanghebbenden. In 2008 hebben we ons voor het eerst laten meten door het KWH. Daarnaast hebben we de laatste jaren veel aandacht besteed aan het verbeteren van onze processen en onze communicatie (zowel in- als extern) waardoor we beter in staat zijn goede kwaliteit te leveren. Werken aan kwaliteit heeft verschillende doelen. Woontij is nu drie keer door het KWH gemeten. Elke keer met mooie resultaten. Door deze metingen hebben wij een goed beeld gekregen van de kwaliteit van onze dienstverlening en de verbeterpunten.
 
 
In 2010 zijn we gemeten op vijf onderdelen:
 
  1. Corporatie bezoeken
  2. Woning betrekken
  3. Huur betalen
  4. Reparatie uitvoeren
  5. Woning zoeken
 
Bij de nulmeting in 2008 heeft Woontij in één keer het label behaald, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. In 2009 is dit cijfer verbeterd naar 7,8 en in 2010 is het gemiddelde cijfer voor Woontij uitgekomen op 8,0. Landelijk is dat 7,7.
Woontij staat hiermee op de 21e plaats van in totaal 197 deelnemende wooncorporaties. De rapportcijfers van 2010 zijn (met tussen haakjes de landelijke cijfers):
 
  • Corporatie bezoeken       7,8 (7,8)
  • Woning betrekken            8,3 (8,0)
  • Huur betalen                     8,2 (7,9)
  • Reparatie uitvoeren         7,9 (7,9)
  • Woning zoeken                7,3 (7,6)