Leefbaarheidsfonds

Jaarlijks stelt Woonij een bedrag beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in de woonomgeving van huurders van Woontij. De budgetten worden beschikbaar gesteld aan de bewonersverenigingen. Woontij en de bewonersverenigingen Nieuwediep en Texel hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden van dit jaarlijks door Woontij beschikbaar gestelde budget.

Het Leefbaarheidsfonds van Woontij kent een aantal voorwaarden waaraan aanvragen voor een financiële bijdrage moeten voldoen:

  • De aanvraag heeft betrekking op een eenmalige financiële bijdrage.
  • De aanvraag heeft betrekking op activiteiten of voorzieningen ter bevordering van de leefbaarheid en/of duurzaamheid in een wooncomplex of buurt.
  • De aanvraag heeft betrekking op verbetering van de leefomgeving van Woontij-huurders.
  • De aanvraag dient (mede) door huurders van Woontij te worden gedaan.
  •  Aanvragen moeten voldoen aan het reglement van het Leefbaarheidsfonds van Woontij.
 
U kunt, als huurder van Woontij, een aanvraag indienen bij uw bewonersvereniging.
U kunt uw aanvraag indienen met dit formulier.