Klokkenluiderregeling

Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding

kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is
een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere
medewerk(st)er (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens
een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerk(st)er die ‘aan de bel trekt’
(de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt.
De klokkenluiderregeling die Woontij heeft opgesteld sluit aan bij de Integriteitcode van
Woontij, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerk(st)ers van Woontij zich
dienen te houden. De klokkenluiderregeling geldt voor alle medewerk(st)ers die bij
Woontij werkzaam zijn.