Treasury statuut

Een groot deel van de kosten bij een woningcorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk. Deze richtlijnen worden uitgewerkt in het treasurystatuut.