Woning zoeken

Wanneer u op zoek bent naar een (andere) woning kunt u zich inschrijven als woningzoekende. Woontij verhuurt woningen op Texel en in Den Helder. Leest u van te voren de folder een woning zoeken door, daarin staat aangegeven hoe u zich in kunt schrijven.

Voor het aangaan van een huurovereenkomst moet u een inkomensverklaring of een voorlopige aanslag inkomstenbelasting overleggen van alle inkomsten. Inkomen van kinderen tellen niet mee. Wij raden u aan deze inkomensverklaring tijdig aan te vragen, de levertijd is ongeveer 5 dagen. U kunt het aanvragen bij de belastingdienst, telefoon 0800 0543. Kunt u geen inkomengegevens overleggen, dan kunnen wij helaas niet overgaan tot ondertekening van een huurovereenkomst. * prijspeil 2015

10% van de toe te wijzen woningen
Van het inkomen mag bij 10% van de nieuwe huurcontracten worden afgeweken. Dit zijn voor Woontij jaarlijks ongeveer 15 woningen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Het moet gaan om woningzoekenden die door persoonlijke of sociale omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van, voor hen, passende huisvesting. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de 10% uitzonderingsregel? Neemt u dan contact met ons op. Mensen met een CIZ indicatie (voor tenminste tien uur per week en een duur van een jaar) met een te hoog inkomen mogen, als uitzondering, wel een woning toegewezen krijgen.

Inschrijven als woningzoekende
Als u in aanmerking wilt komen voor een huurwoning van Woontij schrijft u zich dan in als woningzoekende. (Voor een koopwoning van Woontij hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende.) U vult hiervoor een inschrijfformulier  in. Bij inschrijving vragen wij € 35, - inschrijfgeld. Bent u al huurder van Woontij, dan kunt u zich gratis laten inschrijven als woningzoekende. Uw huurovereenkomst is uw inschrijfdatum. Huurders hebben zo een goede kans om door te stromen naar een andere woning en laten zo een woning achter voor anderen woningzoekenden. Huurders van Woontij die zich hebben ingeschreven als woningzoekende zijn herhuisvesters.
 
Reageren op vrijgekomen woningaanbod
Met het reactieformulier kunt u digitaal reageren op de woning die wilt huren. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook bij ons in de bus doen. Als u vragen heeft over een bepaalde woning of een reactie neemt u dan telefonisch contact met ons op via 088 - 966 68 45. Wij wijzen u erop dat u niet op ons woningaanbod kunt reageren als u niet bij ons staat ingeschreven als woningzoekende. Wilt u in aanmerking komen voor een Woontijwoning, regelt u dan eerst de inschrijving!

Verlenging van uw inschrijving
Als u na vijf jaar nog geen woning heeft kunt u zich opnieuw voor vijf jaar inschrijven tegen betaling van € 35,-. U krijgt hiervan bericht van ons.

Als u niet, of niet op tijd betaalt, vervalt uw inschrijving en daarom uw inschrijfdatum. Mocht u later willen herinschrijven, dan krijgt u een nieuwe datum en loopt u de kans dat de wachttijd langer is.

Wachttijden
De wachttijd is afhankelijk van type woning en woonwensen. Voor een woning op Texel is de gemiddelde wachttijd drie jaar. In Den Helder zijn de wachttijden korter.