Huuropzegging

 Huuropzegging
Opzegging kan op elke werkdag. U heeft altijd een opzegtermijn van tenminste één maand. Op de dag dat het opzeggingsformulier bij ons binnenkomt, gaat de opzegtermijn van een maand in. De huuropzegging is in principe definitief. De opzegtermijn van een maand hebben wij nodig om een nieuwe huurder te vinden. U wordt een maand in de gelegenheid gesteld de woning in orde te maken voor de volgende huurder. Wat wij hierbij van u verwachten vindt u  in aandachtspunten bij oplevering. Op het opzeggingsformulier vermeldt u het oude adres, het nieuwe adres, telefoonnummer, email en de datum dat u de huur wilt beëindigen.

Bevestiging huuropzegging
Nadat u de huur schriftelijk heeft opgezegd, met het huuropzeggingsformulier, ontvangt u hiervan een bevestiging met informatie over de verder te volgen procedure. Wanneer één van de partners de woning verlaat is het verstandig de huur gedeeltelijk op te zeggen, omdat degene die de woning verlaat anders aansprakelijk blijft voor huurachterstand ed. Gebruikt u hiervoor het formulier gedeeltelijke huuropzegging.

Wat moet u allemaal regelen bij een verhuizing?
Als u gaat verhuizen, zijn er veel zaken te regelen. Zo is het handig als het nieuwe adres tijdig bij instanties en bedrijven zoals je bank, verzekeringsmaatschappij maar ook vereniging of krant bekend is. Met het persoonlijke online verhuisboekje regel je in een handomdraai al je adreswijzigingen, opzeggingen en aanmeldingen. Je kunt alle landelijke, regionale en lokale organisaties en bedrijven informeren. De zeer complete checklist zorgt ervoor dat je niemand vergeet. Zie voor meer informatie deze site.

Overname
Wilt u op uw opzeggingsformulier een telefoonnummer opgeven waarop u te bereiken bent voor kandidaat (nieuwe) huurders. De nieuwe huurder kan dan een afspraak met u maken om de woning te bezichtigen. U heeft dan de mogelijkheid om een aantal zaken ter overname aan te bieden. Als een nieuwe huurder akkoord gaat met overname legt u deze afspraken vast op het overname formulier. Gebreken en/of schade aan de woning kunnen niet ter overname worden aangeboden. Overname dient u zelf te regelen. Woontij bemiddelt hier niet in.
 
Voorinspectie (1e inspectie)
Ongeveer een week nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen komt onze buurtconciërge bij u langs voor de voorinspectie. Na deze inspectie ontvangt u een rapport waarin staat vermeld welke zaken wel en niet in de woning achter mogen blijven en welke gebreken er door u hersteld moeten worden. Heeft u in het verleden schriftelijk toestemming gehad veranderingen aan te brengen die niet in de oorspronkelijke staat hoeven te worden teruggebracht, dan zal de nieuwe huurder de woning inclusief de aangebrachte veranderingen moeten accepteren. De in de woning aanwezige, door de huurder zelf aangebrachte onroerende voorzieningen, worden door de buurtconciërge beoordeeld. Indien de voorzieningen in een voor Woontij acceptabele staat zijn, kunnen deze in de woning achterblijven.