Geen objecten gevonden

Huuraanpassing

In 2021 geldt de Wet “Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen”. Dit betekent dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging krijgen van de woningcorporaties. Om te kunnen beoordelen of een huurder recht heeft op deze eenmalige huurverlaging, heeft Woontij inkomensgegevens van 2019 nodig. Deze gegevens zijn opgevraagd bij de Belastingdienst. Onze huurders hebben hierover een brief ontvangen van de Belastingdienst. Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019, kunnen de huurverlaging eventueel zelf aanvragen bij Woontij dat kan door het invullen en opsturen van dit formulier.

In dit overzicht van het ministerie kunt u in een duidelijk overzicht zien wie recht heeft op de huurverlaging.

Voorschotten servicekosten 
 
Per 1 juli 2021 wijzigen we de voorschotten in de servicekosten niet. Mocht dit als uitzondering wel zo zijn, dan ontvangt u een brief bij de jaarafrekening servicekosten 2020