Huuraanpassing

Huuraanpassing


De overheid – maar ook Woontij - vindt het belangrijk dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Om dit te bewerkstelligen zijn er wetten en regels. Een van die regels betreft de jaarlijkse huuraanpassing. De overheid bepaalt daarin niet de omvang van de huuraanpassing, maar wel het maximale stijgingspercentage. Huuraanpassing is noodzakelijk om de stijgende lasten van onderhoud, verzekering, belasting, heffingen overheid en dergelijke te kunnen betalen. Het is bijvoorbeeld nodig om geld te reserveren voor groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Enerzijds streven wij naar een zo beperkt mogelijke huuraanpassing om betaalbare huurprijzen te houden, anderzijds willen wij de financiële positie van onze stichting gezond houden om in de toekomst niet in de problemen te komen.

Naar boven