Werken bij Woontij

Bezwaar maken tegen de huuraanpassing?