Bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Bezwaar maken tegen huuraanpassing: in welke gevalen kan dat?

Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huuraanpassing? Dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u naar de rechtbank als u het niet eens bent met de huuraanpassing.

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huuraanpassing. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde huuraanpassing boven de maximale huurprijs komt te liggen. Bezwaar maken kan alleen als u een sociale huurwoning heeft (niet-geliberaliseerd huurcontract).

Wel bezwaar huuraanpassing mogelijk

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huuraanpassing:

 • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huuraanpassing
 • De huur komt door de aanpassing boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huuraanpassing staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhouds-gebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

Geen bezwaar huuraanpassing mogelijk

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huuraanpassing:

 • De huuraanpassing voor uw zelfstandige woning (eengezinswoning, appartementen) is maximaal 5,1% vanaf 1 juli 2020. Let op: is de aanpassing minder dan 5,1% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning? Dan is bezwaar wel mogelijk.
 • De woonruimte is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woonruimte kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen. Bent u vóór de ingangsdatum van de huuraanpassing al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huuraanpassing.
 • U heeft een zelfstandige woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
 • Uw verhuurder past de huur na een renovatie aan. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden