Wat zijn de extra mogelijkheden?

De verwachting is dat ook een deel van onze huurders vanwege de coronacrisis te kampen krijgt met terugval van inkomen en mogelijk betalingsproblemen. Met die reden hebben we besloten de huuraanpassing uit te stellen tot 1 oktober. Daarnaast verruimen we onze mogelijkheden tot het maken van betalingsafspraken.

Het is mogelijk dat u vanwege de corona-crisis te kampen krijgt met terugval van inkomen en daardoor mogelijk in in betalingsproblemen komt. Daarom passen we tijdelijk onze spelregels aan met betrekking tot de huurbetalingen en betalingsafspraken.

We kiezen voor maatwerk

We kijken, nog ruimhartiger dan al gebruikelijk is, naar individuele oplossingen voor huurders die in betalingsproblemen komen door een onverwachte inkomensterugval. Dit doen we door het aanbieden van betalingsregelingen, schikkingen en maatwerk in elke specifieke situatie. Dit doen we in zolang de inkomensmaatregelen van het kabinet van kracht zijn.

Hoe zien deze tijdelijke spelregels eruit?

Onderstaande informatie is belangrijk voor u als u betalingsproblemen heeft of krijgt door de Corona-crisis. 

  • Er wordt geen ingebrekestelling verstuurd en u wordt niet aangemeld bij de deurwaarder. Als u geen betalingsregeling accepteert, niet reageert of geen contact zoekt, wordt wel een ingebrekestelling gestuurd om u nog een laatste kans te bieden. Als u dan ook niets van u laat horen, kunnen we alsnog de deurwaarder inschakelen
  • Er vinden geen ontruimingen plaats op basis van betalingsproblemen als u, samen met ons naar een goede oplossing zoekt
  • Bij achterstand sturen wij u een herinneringsbrief. In deze brief staat vermeld dat u voor hulp contact op kunt nemen met onze collega's via huuradministr[email protected] en/of met het Sociaal Team van de gemeente.
  • Wij bieden ruime betalingsregelingen aan. Wij bespreken met u wat uw persoonlijke situatie is en welke maatregelen hierbij passen. Bij het bespreken van de huurachterstand en/of het verzoek voor een betalingsregeling vragen wij u naar de reden van de achterstand. Heeft u al hulp gezocht en heeft u recht op inkomensondersteuning van gemeente, belastingdienst, waterschap, UWV, RVO, bank. Wij bekijken samen met u hoelang u nodig heeft om bepaalde zaken te regelen
  • Onder deze link vindt u belangrijke informatie over de financiële hulp vanuit het Rijk en de gemeente en bij welke instanties u inkomensondersteuning kunt vragen.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Een maand achterstand kunt u in maximaal 12 termijnen terugbetalen
  • We kunnen u, afhankelijk van de situatie, uitstel van huurbetaling geven voor maximaal 2 maanden (om inkomen te regelen), daarna betaalt u de lopende huur en betaalt u de achterstand met een betalingsregeling van maximaal 24 termijnen
  • Wij bieden maximaal drie keer een betalingsregeling aan
  • Als de betalingsregeling niet wordt nagekomen verwachten wij van u dat u contact met ons op neemt. Wij adviseren u dit meteen te doen. Wij kunnen dan, in overleg met u, de bestaande regeling aanpassen. Wij verwachten wel van u dat u dan de lopende huur betaalt om achterstand niet verder te laten oplopen.
  • In voorkomende gevallen kunnen wij u adviseren een afspraak te maken met een bewindvoerder om langdurige financiële problemen op orde te krijgen

Tijdelijke contracten

Woontij maakt ook gebruik van de mogelijkheden voor verlenging van tijdelijke huurcontracten. Dit houdt in dat we huurcontracten die aflopen tussen 1 april en 30 juni 2020 kunnen verlengen met maximaal drie maanden als de huurder daarom vraagt. Als de coronacrisis langer duurt, kan deze regeling verlengd worden.