Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Huurtoeslag wordt niet automatisch uitbetaald. U moet zelf éénmalig uw huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Als u een woning huurt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op huurtoeslag. Huurtoeslag kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst en wordt ook door de Belastingdienst aan u uitbetaald.

Zelf aanvragen

Het aanvraagformulier huurtoeslag kunt u bestellen via de Belastingtelefoon 0800-0543 of downloaden van www.toeslagen.nl. Het invullen van het formulier gaat het snelst als u alle gegevens bij de hand heeft. U heeft de volgende gegevens nodig:

 • uw huurgegevens
  Dit gaat om het huurcontract of andere informatie waaruit blijkt wat u aan huur betaalt
 • uw inkomensgegevens
  Het meest belangrijke document om uw inkomen aan te tonen is het IBRI formulier (IB60 formulier), een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, uw loonstrookjes, uw jaaropgaaf of andere papieren waarop staat hoeveel uitkering of bijstand u het afgelopen jaar heeft ontvangen.
 • Gegevens over het inkomen van uw eventuele medebewoners
 • Uw Burgerservicenummer (BSN)

Verstuur uw aanvraag op tijd

U ontvangt de eerste maandelijkse betaling zo’n acht weken nadat de Belastingdienst uw aanvraag heeft gekregen.

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Huurtoeslag

 • Moet ik mijn huurtoeslag elk jaar opnieuw aanvragen?

  Nee, gelukkig hoeft dat niet. U ontvangt automatisch ieder jaar in mei of juni van de belastingdienst een huurtoeslagbericht. Hierin staat welk bedrag u het komende toeslagjaar maandelijks aan huurtoeslag zult ontvangen. U krijgt de huurtoeslag rechtstreeks op uw rekening en u betaalt Woontij maandelijks de volledige huur. Wijzigen in uw inkomen moet u wel zelf aangeven.