Ongedierte

Heb je last van ongedierte?

Het bestrijden van ongedierte is een belangrijk deel van je zorgplicht als huurder. Dit betekent dat je zelf actie moet onderenemen tegen ongedierte in of bij je woning. 

Voorbeelden van ongedierte zijn: 

 • kakkerlakken
 • mieren
 • wespennesten
 • muizen
 • ratten
 • vliegen
 • vlooien

Zit er een nest in een centrale ruimte of in de gevel van je woongebouw? Neem dan contact met ons op. 

Overlast door vogels en andere wilde dieren

Vogels en andere wilde dieren zijn geen ongedierte. Deze dieren zijn een natuurlijk verschijnsel. Overlast veroorzaakt door wilde vogels of dieren is geen taak van Woontij. Deze dieren zijn namelijk beschermd door de Wet Dieren. In sommige gevallen mag de provincie Noord-Holland beslissen over het vangen of doden van deze dieren.  Veel voorkomende dieren die onder deze wet vallen zijn: 

 • duiven
 • konijnen
 • muskus eenden
 • kauwen
 • kraaien
 • meeuwen

Wat kun je zelf doen? 

Een grote oorzaak van overlast van vogels en andere wilde dieren is te veel eten. Dieren die gevoerd worden bedelen meer, gaan zelf niet meer op zoek naar eten en hangen rond bij huizen en tuinen. Dit kan overlast geven. Het is daarom belangrijk om elkaar aan te spreken op het niet voeren van dieren. Je kunt afval zoals brood en ander eten in (dichte) afvalbakken of de gft-container doen.

Wil je meer weten over het bestrijden van ongedierte? Kijk op de website van www.nvpb.org