Wanneer is er sprake van overlast en wat kunt u daaraan doen?

U ervaart overlast

Heeft u last van uw buren of ervaart u overlast dan gaat u eerst een gesprek met elkaar aan. Soms zijn mensen zich er namelijk niet van bewust dat zij last of overlast veroorzaken. Kies hiervoor een goed moment. Vaak is het beter om niet direct op het moment dat de overlast plaatsvindt te gaan praten. Emoties kunnen dan hoog oplopen. Wacht ook niet te lang met praten, kleine irritaties kunnen hierdoor groter worden. Blijf rustig, bedenk vooraf waar je het over wilt hebben. Boos worden heeft vaak niet de gewenste uitwerking, de ander kan hierdoor ook geïrriteerd raken. Probeert u zich in de ander te verplaatsen en samen een oplossing te bedenken.

Overlast melden

Probeert u het in eerste instantie met elkaar op te lossen. Lukt het niet om er met elkaar uit te komen, dan kunt u op ons overlastformulier de momenten van overlast noteren en de soort overlast. U doet dit gedurende twee weken en stuurt het dan door naar ons. Alleen de ingediende klachten via het overlastformulier worden door Woontij in behandeling genomen. Vergeet niet uw eigen naam en adres én die van de overlastveroorzaker te vermelden. We kunnen geen mondelinge klachten in behandeling nemen. Zodra wij het door u ingevulde formulier hebben ontvangen, neemt één van onze medewerkers uw klacht in behandeling. In overleg met u wordt dan bekeken welke stappen het best gezet kunnen worden om tot een oplossing te komen. Woontij kan er ook voor kiezen dat u Buurbemiddeling inschakelt.

Gezamenlijke afspraken

Als het kan vindt een bemiddelingsgesprek plaats. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat beide partijen mee willen werken. Het doel van zo’n gesprek is om door gezamenlijke afspraken een einde te maken aan de overlastsituatie.

Geen medewerking van één van de partijen

Wil de klager niet meewerken, dan zal de klacht als afgehandeld worden beschouwd. Wil de veroorzaker niet mee werken dan kan de klacht worden doorgestuurd naar andere instanties, zoals de politie, maatschappelijk werk e.d. Ook kan er door u zelf contact worden opgenomen met andere instanties zoals politie of Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling

Meer over buurtbemiddeling Texel vindt u hier

Meer over buurtbemiddeling Den Helder vindt u hier

Overlast die Woontij niet (alleen) behandelt

Er zijn overlastklachten waarmee u niet bij ons terecht kunt. Klachten over zaken als intimidatie, bedreiging, vernieling, inbraak, discriminatie en drugsgebruik of handel vallen onder het strafrecht en meldt u bij de politie, omdat dat een taak van politie of gemeente is. Als u melding doet van strafbare feiten stuur dan een kopie naar ons. 

Leefomgeving

Problemen met of vragen over parkeerproblemen, klachten over zwerfvuil en groen-onderhoud kunt melden bij de servicebalie van uw gemeente.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden