Hydrofoor installatie

Onderhoud hydrofoorinstallaties

Een corporatie moet bij een collectieve waterinstallatie vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten in de woningen zorgen voor veilig drinkwater. Bij wooncomplexen met een collectieve waterinstallatie geldt een algemene zorgplicht. Woontij heeft een aantal collectieve waterinstallaties die met behulp van een hydrofoor het drinkwater in een gebouw oppompen naar hoger gelegen verdiepingen.

Welke zorg moeten corporaties dan bieden? Een deugdelijke installatie is een voorwaarde. Plus inventarisatie van de kans op besmetting en het treffen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Hygiëneplan

Onze onderhoudspartij Duijvelaar Pompen heeft samen met de firma Aquador een eenvoudig beheerconcept opgezet, het Hygiëneplan.  Het Hygiëneplan bestaat uit het jaarlijks uitvoeren van monsternames op verschillende punten in het drinkwatersysteem. Woontij voldoet aantoonbaar aan zijn zorgplicht doordat we periodiek watermonsters laten nemen. De resultaten worden vastgelegd in een certificaat hygiënisch onderhoud waarop verklaard wordt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving op dit gebied. 

De firma Aquador verzorgt voor Woontij de kwaliteit van het drinkwater bij collectieve waterinstallaties. Jaarlijks verrichten zij een preventieve controle (o.a. op legionella). Meestal zullen tijdens een dagdeel van 08.00 – 12.00u steekproefsgewijs per complex in een viertal appartementen drinkwatermonsters genomen worden. Wanneer ze uw complex komen bezoeken krijgt u hierover bericht. De monstername per appartement zal ± 15 minuten in beslag nemen. Voor de monstername dient u toegang te verlenen. Gelieve hier alstublieft rekening mee te houden (bijvoorbeeld i.v.m. boodschappen en/of afspraken). Aquador probeert eventuele overlast uiteraard zoveel als mogelijk tot een minimum te beperken.

Mocht er een te hoge concentratie van bijvoorbeeld legionellabacteriën  geconstateerd worden, dan ontvangt Woontij een adviesrapport met de acties die nodig zijn om het systeem weer legionella-arm te maken.

Wat kunt u zelf doen?

Een complex legionella vrij houden is nooit te garanderen, wel kan een complex legionella veilig zijn door het goed te beheren. Er zijn dus wel preventieve maatregelen te nemen. Een deel van deze maatregelen kunt u zelf nemen, het andere deel doet Woontij. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden