Liftinstallaties

Liftonderhoud is op te delen in preventief onderhoud en liftmodernisering

Het preventieve onderhoud is het onderhoud dat jaarlijks 3 tot 4 keer aan alle liftinstallaties wordt gepleegd (dit is onder andere afhankelijk van het type lift en de intensiteit van het gebruik). Het correctieve onderhoud is het onderhoud dat op basis van storing gepleegd moet worden. Het gaat hierbij meestal om het oplossen van gebreken van een liftinstallatie die het gevolg zijn van het niet of onjuist functioneren van de techniek. Bij zulke gebreken kan wel of geen sprake zijn van stilstand van de lift.

Het komt (helaas) ook voor dat mensen opzettelijk vernielingen plegen aan liften of dat mensen met hun booster of ander voertuig tegen een liftdeur aanrijden. Gelukkig heeft dit meer een incidenteel karakter. Wij adviseren u wel zuinig om te gaan met de lift, juist om storingen te voorkomen.

Spreekluisterverbindingen

Verder moeten we ervoor zorgen dat de spreekluisterverbindingen in de liften goed blijven werken en dat onze liften op tijd gekeurd worden en de eventuele keuringspunten opgelost worden. De spreekluisterverbindingen staan direct in verbinding met de monteur. Deze ontvangt de melding van de liftstoring en is binnen 15 minuten op locatie. Hij bevrijdt eventuele inzittende in de lift en beoordeelt de storing. Daarna voert hij de reparatie uit of zet actie uit naar derden voor de liftreparatie. Hij zorgt ook voor de terugkoppeling naar Woontij. 

Liftmodernisering

Onder liftmodernisering wordt het lange cyclische onderhoud verstaan, bestaande uit vooraf per lift vastgestelde werkzaamheden met bijbehorend budget. De werkzaamheden worden op basis van inspecties en waarnemingen van het liftenbedrijf tijdens onderhoud, in samenspraak met Woontij vastgesteld, en uiteindelijk opgesteld in een meerjaren onderhoudsbegroting (mjob). Onder dit soort werkzaamheden valt bijvoorbeeld het vervangen van een complete liftbesturing, welke afhankelijk van de intensiteit van gebruik van de lift, misschien eens in de 20 jaar plaatsvindt. Bij het vervangen van een liftbesturing moet een lift ook langer stil staan dan bij regulier liftonderhoud. Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden is de lift meestal een dag tot een aantal dagen buiten gebruik. Woontij probeert zoveel als mogelijk de overlast voor de bewoners te reduceren door bijvoorbeeld stoeltjesliften te regelen. Het gebeurt helaas ook wel eens dat een liftbesturing vóór het geplande vervangingsjaar kapot gaat. Als dit bijvoorbeeld bij een complex met hoogbouw gebeurt dan kan er meestal een nood lift geregeld worden of andere maatregelen genomen worden.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden