Periodiek onderhoud

Onderhoud mechanische ventilatie bij Woontij

Door de firma Breijer uit Rotterdam wordt vanaf 2013 elk jaar voorafgaand aan een (geplande) onderhoudsbeurt 10% van de woningen per complex (met een minimum van 2 woningen) steekproefsgewijs  gecontroleerd op de werking van de mechanische ventilatie (ventilatieboxen, ventielen en kanalen).

De woningen in Den Helder en op Texel zijn grotendeels in kaart gebracht. De mechanische ventilatie van een deel van de woningen op Texel en in Den Helder is in het verleden (2006/2007) reeds onder handen genomen. Afgelopen jaren zijn zowel op Texel als in Den Helder mechanische ventilatieboxen die niet meer goed functioneerden vervangen. In het derde kwartaal van 2015 heeft de mechanische ventilatie van circa 200 woningen op Texel een onderhoudsbeurt gehad.

Op basis van de  steekproeven wordt een zogenaamde meerjaren onderhoudsplanning (mjop) opgesteld. In deze planning staat per jaar weergegeven wat er aan onderhoud uitgevoerd moeten worden. De firma Breijer hoopt zijn mjop voor ons bezit op Texel uiterlijk eind juni gereed te hebben. Zodra we hier meer over weten zetten we dit op onze site.

Uitvoering

Mochten er t.z.t. werkzaamheden nodig zijn in uw woning stuurt de firma Breijer u daarom ruim van tevoren (doorgaans 2 weken) een brief met hierin een datum en tijdstip waarop de werkzaamheden in uw woning gepland staan.

Het is belangrijk dat u thuis bent

De werkzaamheden hebben tot doel dat het binnenmilieu in uw woning wordt verbeterd. Het is daarom belangrijk dat u gedurende de in de brief aangegeven periode thuis bent als de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als u zelf niet thuis kunt zijn, verzoeken wij u vriendelijk een familielid of een bekende te vragen in uw woning aanwezig te zijn of de sleutel aan uw buren te geven. Lukt dit echt niet, dan kunt u contact opnemen met de bewonerstelefoon van Breijer. Deze is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 09:30 uur en van 14:30 en 16:00 uur op het gratis telefoonnummer 0800-2734537 of 0800-BREIJER. Kies optie 1.

Wij vragen uw medewerking

Woontij wil u vragen de medewerkers van Breijer uw medewerking te verlenen. Dat houdt in met name in dat u op de afgesproken tijd de deur voor hen opent. De mensen van de firma Breijer kunnen zich ten allen tijden legitimeren en hebben herkenbare kleding aan. In het geval dat bewoners zonder bericht vooraf op het afgesproken tijdstip niet thuis zijn wordt een “niet thuis kaart” in de bus gedaan met het verzoek contact op te nemen met de firma Breijer voor het maken van een nieuwe afspraak.

In het geval dat bewoners geen contact opnemen of bij de tweede afspraak wederom niet thuis zijn, is Woontij genoodzaakt de onderhoudsbeurt in uw woning over te slaan.

Het is dus belangrijk dat u zoveel als mogelijk uw medewerking verleent, immers een goede werking van de mechanische ventilatie is ook van invloed op een gezond(er) binnenklimaat.

Woontij dankt u hartelijk voor de medewerking.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden