Vertraging in schilderwerk van 2017

Helaas is het schilderwerk wat in de planning stond voor 2017 vertraagd. In overleg met Woontij hebben de schildersbedrijven besloten een deel van hun werkzaamheden naar 2018 te verplaatsen.

Uitstel schilderwerk
Eind januari van 2017 is naar de schildersbedrijven gecommuniceerd welke complexen we dit jaar wilden laten schilderen. Wat nieuw is, is dat Woontij heeft gekozen om vanaf 2017 te gaan werken met prestatieovereenkomsten per complex. Dit heeft extra voorbereidingstijd gekost. Nadat de nieuwe overeenkomsten door alle partijen zijn ondertekend hebben de schilders op 16 juni hun prijzen ingediend en is op 26 juni het werk gegund aan alle partijen. Kort daarop begon de bouwvakantie en daarna hadden we te maken met weersomstandigheden waardoor het schilderwerk uitgesteld moest worden.

Door de druk op de bedrijven; er is in de bouwwereld veel werk en weinig mankracht, hadden de bedrijven al veel werk. Het schilderwerk kon helaas niet meer op tijd worden ingepland. Uiteraard willen we wel met zijn allen een goede kwaliteit blijven leveren. Daarom hebben we besloten om de nog uit te voeren werkzaamheden door te schuiven naar 2018.

Nieuwe planning

De bewoners van de betreffende adressen hebben inmiddels een bewonersbrief ontvangen waarin is aangegeven in welke periode hun complex wordt geschilderd.

In onderstaande tabel is de planning voor alle complexen weergegeven. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan dhr. A. Kops. Hij is bereikbaar op 06 26 88 11 52. U kunt ook een mail sturen naar a.kopswoontijnl

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden