Vraaggestuurd onderhoud

Vraaggestuurd onderhoud. Wat houdt dat in?

Vraaggestuurd onderhoud is onderhoud aan de binnenkant van de woning, voornamelijk het vervangen of/ renoveren van keuken, badkamer en toilet op verzoek van de huurder

De buitenkant van de woning valt onder periodiek onderhoud. Voor de binnenzijde werken we “vraaggestuurd”. Dit houdt in dat u, binnen de gestelde kaders, bepaalt óf u een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet wilt. Woontij geeft u graag zoveel mogelijk keuzevrijheid bij het inrichten en verbeteren van de binnenkant van uw woning. Het is niet alleen uw huis, maar ook uw thuis. 

De werkwijze van vraaggestuurd onderhoud wordt in het algemeen positief gewaardeerd door onze huurders. Met ons jaarlijkse onderhoudsbudget kunnen we veel, maar niet alles. Het is belangrijk dat het budget doelmatig wordt besteed. Dit houdt in dat we prioriteit geven aan keukens en badkamers met de hoogste leeftijd. Het vervangen van keukens en badkamers van een relatief jonge leeftijd, die nog in goede staat zijn, vinden we niet passen binnen een sober en doelmatig volkshuisvestingsbeleid. Uit onze praktijkervaringen is gebleken dat wij keukens hebben vervangen die nog in zeer goede staat waren. Dat vinden we verspilling van maatschappelijk geld.

Als het budget op is, worden de aanvragen die nog binnenkomen doorgeschoven naar het volgende jaar. 

Hoe werkt vraaggestuurd onderhoud in de praktijk

Bij vraaggestuurd onderhoud kiest u, binnen de vastgestelde afschrijvingstermijnen, zelf het moment waarop keuken, badkamer of toilet wordt vervangen. Ook kiest u zelf de keuken en het tegelwerk in de keuken, badkamer en/of toilet. Met vraaggestuurd onderhoud heeft u als huurder zelf de regie. Bij onderhoud en/of vervanging gaan we uit van de standaardbasiskwaliteit. 

Op de homepage kunt u direct een aanvraag doen voor het renoveren van uw keuken, badkamer en/of toilet.  

Als huurders geen keuze kunnen maken uit het standaardassortiment van Woontij, kan men de vervanging zelf regelen. Woontij heeft hierover afspraken gemaakt met diverse leveranciers en specialisten. Als men de door Woontij voorgeschreven materialen toepast komt men (na controle) in aanmerking voor een standaardvergoeding van Woontij.

Naar boven