Geen objecten gevonden

Aanvraagformulier vraaggestuurd onderhoud

Contactgegevens
Ik verzoek Woontij het volgende onderdeel van mijn woning te vervangen/aan te leggen:*
Heeft op dit moment een huurachterstand*

Na het invullen van het formulier zal onze opzichter contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Vanwege het grote aantal aanvragen kan dit enkele weken duren. De opzichter komt dan bij u thuis en bekijkt de technische staat van het onderdeel waarvoor u de aanvraag heeft gedaan. Ook beoordeelt hij de leeftijd van het onderdeel. Voor keukens is dit 25 jaar, voor sanitaire ruimten 30 jaar. Op basis hiervan beslist de opzichter of uw aanvraag wordt goedgekeurd. Kiest u voor volledig standaard, dan wordt het gehele werk door en op kosten van Woontij uitgevoerd.

Als u kiest voor extra opties of meerwerk, dan kunt u een afspraak maken met een van onze vaste partners. De specialisten kunnen voor u een passend plan ontwerpen en met u afspraken maken over de totaalkosten. Voor keukens (inclusief tegelwerk) Rab (Texel) en J&H Montage (Den Helder), voor bad-kamers/toiletten bij IBS-OELE-SCHOO (Texel) en Dozy (Den Helder). U geeft uiteindelijk zelf goedkeuring en opdracht voor de offerte. Na het aanbrengen, renoveren van het onderdeel wordt het werk door onze opzichter bekeken. Voldoet het onderdeel aan de eisen, dan krijgt u van Woontij de standaardvergoeding uitgekeerd. U betaalt zelf de totale meerkosten aan het bedrijf waar u goedkeuring aan heeft gegeven.