Lang zelfstandig wonen en woningaanpassingen

Zorgeloos wonen. Zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en comfortabel. Dat willen we allemaal!

Over ouderen en wonen wordt veel gepraat en geschreven. Mensen bereiken hogere leeftijden en blijven langer jong. Ook de wensen en behoeften veranderen. Zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel blijven wonen is de wens van de meeste senioren. Die wens sluit aan bij het beleid van de overheid. Die stimuleert mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en legt daarbij steeds meer de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Op de website www.lekkerblijvenwonen.nl vindt u veel tips en adviezen over hoe u veilig en comfortabel kunt wonen. U kunt op de site ook testen of uw woning toekomstbestendig is.

Hier leest u meer over brandveiligheid in de woning.

Heeft u (thuis)hulp nodig of een persoonlijk advies?

Als u hulp nodig heeft bij het huishouden of u wenst een technische aanpassing aan uw woning, neemt u dan contact op met het WMO-loket in uw gemeente. Welke hulp de gemeente u geeft, hangt af van uw vraag en uw persoonlijke situatie. Er wordt door de gemeente tijdens een persoonlijk gesprek eerst bekeken of u in staat bent om uw hulpvraag zelf op te lossen of eventueel samen met familie, vrienden, mensen uit uw omgeving of vrijwilligers. Als dit niet lukt, zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing voor uw probleem. 

Texel

Op  Texel kunt u bellen naar telefoonnummer: 140222
Of u kunt uw vraag mailen naar: gemeentetexelnl

Den Helder en Julianadorp

Voor Den Helder en Julianadorp kunt u bellen naar telefoonnummer: 140223.
Of u kunt uw vraag mailen naar:: kccdenheldernl

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Persoonsgebonden woningaanpassingen en de WMO

 • Wat is de rol van de gemeente?

  Door de nieuwe Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om iedereen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen.

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

   

   

 • Waar kan ik met mijn vragen over de zorg en hulp terecht?

  Bij het sociaal wijkteam van uw gemeente. Ook voor informatie, advies of hulp kunt u naar dit team. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met het vinden van de juiste hulp. Daarnaast is er veel ondersteuning van Texels Welzijn en Stichting de Wering. Zij beschikken over veel vrijwilligers die u kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren.

 • Moet ik betalen voor mijn Wmo-voorziening?

  Ja, vaak wordt er een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdragen; per gemeente kan dit dus verschillend zijn.

 • Voor wie is de Wmo?

  De Wmo is er voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ouderdom, chronische ziekte, handicap of psychische problemen. Gemeenten hebben de taak mensen met een hulpvraag te adviseren en/of te ondersteunen. Iedere gemeente doet dat op haar eigen manier.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een WMO voorziening?

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO. Elke gemeente stelt hiervoor zelf voorwaarden vast. De gemeente kan u vragen mee te werken aan een onderzoek om te beoordelen welke voorziening in uw geval nodig is.