Geen objecten gevonden

Eenmalige energietoeslag

Heeft u moeite met het betalen van uw energienota?

Zowel in Den Helder als op Texel biedt de gemeente een energietoeslag aan voor inwoners met een bescheiden inkomen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – doen zelf een aanvraag bij de gemeente. 

De gemeente Texel heeft de toeslag verruimd. Voor eenpersoonshuishoudens bedraagt de toeslag nu € 800 (was € 200). Voor meerpersoonshuishoudens is dat € 900 (was € 300).

De gemeente Den Helder houdt een bedrag aan van € 800. 

Voor wie is de toeslag?

  • Inwoners die in 2021 een bijstandsuitkering hadden of bijzondere bijstand hebben gekregen, krijgen de eenmalige toeslag automatisch.
  • Is uw netto inkomen inclusief vakantiegeld minder dan € 1310,05 (voor alleenstaanden) of € 1871,50 (voor samenwonenden of getrouwden)? En heeft u daarnaast weinig vermogen (spaargeld en bezit)? Dan kunt u de toeslag ook aanvragen. Let op: wij tellen ook uw vermogen mee uit bijvoorbeeld uw eigen woning en auto

Aanvragen?

Inwoners van de gemeente Den Helder kunnen hier de toeslag aanvragen.

Inwoners van Texel kunnen de energietoeslag aanvragen via dit formulier

Klik hier voor een folder van de Rijksoverheid