Tips voor brandveilig gebruik scootmobiels

Eerste scootmobiel met ingebouwd blussysteem in Noord-Holland

In Nederland zijn naar schatting 400.000 scootmobiels. Dit aantal gaat de komende jaren zeker stijgen. Met name doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, geheel zelfstandig of met ambulante zorg aan huis. Stalling levert, zeker in appartementen-gebouwen regelmatig problemen op. In appartementengebouwen is het ongewenst dat bewoners de scootmobiels op de galerij stallen. Vanwege de veiligheid is het belangrijk dat galerijen goed toegankelijk blijven. Vaak is een galerij te smal om een stallingsruimte te creëren. Bij galerijen waar een ruimte overblijft van 85 cm kan dit wel, omdat in dat geval een goede doorgang gegarandeerd blijft. Woontij wil uiteraard dat bewoners die afhankelijk zijn van een scootmobiel goed en veilig hun vervoermiddel kunnen stallen. Een goede oplossing was niet eenvoudig, maar deze is gelukkig wel gevonden.

Goede oplossing
Woontij heeft een oplossing gevonden via de firma AF-X Fire Solutions. Deze leveren en monteren kleine blussystemen die ter hoogte van de accu van de scootmobiel worden geplaatst. Bij hitte wordt het systeem geactiveerd waardoor de brand wordt geblust. Woontij heeft deze oplossing besproken met de gemeente Den Helder en deze was ook zeer enthousiast over de oplossing en heeft daarop dit ook besproken met de veiligheidsregio Noord-Holland. Al met al tevreden partijen. En zo werd het eerste blussysteem ingebouwd in een scootmobiel in Noord-Holland.

Risico’s
Als verhuurder krijgen we steeds vaker de vraag of wij kunnen zorgen voor een aparte stallingsruimte met oplaadmogelijkheid. Als de galerij breed genoeg is, dan kan dat.  Uiteraard moeten deze oplaadplekken voor scootmobiels aan de eisen van brandveiligheid voldoen. Een scootmobiel kan brandgevaarlijke situaties opleveren:

• Door slijtage en bewegingen tijdens het rijden is er kans op kortsluiting, waardoor brand kan ontstaan.

• Bij het opladen van de accu kan oververhitting ontstaan, ook dit kan brand veroorzaken.

• Bij het opladen van de accu kan door ophoping van brandbare gassen brand ontstaan.

Verplichting Woontij
Op grond van de Wet Gelijke Behandeling moet, als er een WMO-indicatie is afgegeven, de verhuurder zorgdragen voor een geschikte stallingsplek voor een scootmobiel. Als deze niet in de privéruimte kan worden gerealiseerd, moet de woningeigenaar meewerken aan een stallingsplek in/op een andere geschikte plaats.

Meedenken
Woontij zoekt daarom actief naar mogelijkheden om scootmobiels op een veilige manier in de complexen te kunnen stallen. Zo kregen we de vraag van een bewoner van het complex Pura Vida aan J. Hendrikxstraat in Julianadorp waar huurder haar scootmobiel mocht stallen in het complex. Dit omdat het stallen binnen de woning veel ruimte vraagt. Woontij zocht naar mogelijkheden in en rondom het complex. Aan de buitenzijde was er een mogelijkheid om een berging te bouwen. Helaas zou dit ten koste gaan van minimaal drie parkeerplaatsen. Door de beperkte parkeervoorziening was dit niet de beste oplossing.

Brandveiligheid
Met de oplossing van AF-X Fire Solutions en een goede samenwerking met brandweer en gemeente kunnen huurders nu veilig hun vervoermiddel stallen en opladen.