Hospitaverhuur

Bij deze vorm van verhuur wordt een deel van de woonruimte als onzelfstandige woonruimte door de hoofdbewoner (hospita) verhuurd aan een derde. Dit onderverhuurde deel is altijd onzelfstandig. Dat houdt in dat deze verhuurde ruimte geen eigen opgang heeft en de voorzieningen, zoals keuken en sanitaire ruimten, worden gedeeld met de hoofdbewoner(s). Is de overeenkomst korter dan negen maanden dan kan de hoofdbewoner de huur zonder opgave van redenen opzeggen. Duurt de verhuur langer dan negen maanden? Dan kan de huur niet zomaar worden opgezegd. De hospita moet dan wel een opzeggingsreden opgeven. De huurder van een kamer heeft minder huurrechten dan bij reguliere huur. De huurprijs van de onzelfstandige woonruimte moet voldoen aan de regels van het woningwaarderingsstelsel. De hospita voegt een berekening bij de aanvraag naar Woontij. Deze berekening kan gemaakt worden via de site van de huurcommissie. De huurprijs van de onzelfstandige woonruimte moet voldoen aan de regels van het woningwaarderingsstelsel. Vergoedingen voor bijkomende kosten worden door de hospita afzonderlijk in rekening gebracht. In veel gevallen worden tussen hospita en onderhuurder huisregels afgesproken, maar dat is niet verplicht. 

Hospitaverhuur kan een goed instrument zijn om voor de woningzoekende tijdelijk onderdak te organiseren. Woontij bemiddelt niet. De hoofdhuurder zoekt zelf een geschikte kandidaat. Hospitaverhuur moet schriftelijk worden aangevraagd. Na toestemming krijgt de huurder van Woontij  een huurovereenkomst om de kamerverhuur vast te leggen. De hospita levert een ondertekend exemplaar van de huurovereenkomst en de berekening van de huurprijs bij Woontij in zodat wij dit kunnen administreren op het adres van de woning. 

Wilt u hopitaverhuur aanvragen? Klik dan op onderstaande link, en vul het formulier in. Als u het formulier heeft ingevuld stuurt u de berekening van de huurprijs die u gemaakt heeft via de site van de huurcommissie per e-mail naar info@woontij.nl.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden