Hospitaverhuur

Bij deze vorm van verhuur wordt een deel van de woonruimte als onzelfstandige woonruimte door de hoofdbewoner (hospita) verhuurd aan een derde. Dit wordt hospitaverhuur genoemd. Dit onderverhuurde deel is altijd onzelfstandig. Dat houdt in dat deze verhuurde ruimte geen eigen opgang heeft en de voorzieningen, zoals keuken en sanitaire ruimten, worden gedeeld met de hoofdbewoner(s). Hospitaverhuur wordt toegestaan voor de maximale termijn van negen maanden. Binnen deze termijn kan de hoofdbewoner de huur zonder opgave van redenen opzeggen. Zou de verhuur langer dan negen maanden duren, dan krijgt de onderhuurder huurrechten en kan de huur niet zomaar worden opgezegd. Met die reden hanteert Woontij de maximale termijn van negen maanden. De huurprijs van de onzelfstandige woonruimte moet voldoen aan de regels van het woningwaarderingsstelsel. Vergoedingen voor bijkomende kosten moeten afzonderlijk in rekening worden gebracht. In veel gevallen worden tussen hospita en onderhuurder huisregels afgesproken, maar dat is niet verplicht. 

Hospitaverhuur kan een goed instrument zijn om voor de woningzoekende tijdelijk onderdak te organiseren. Woontij bemiddelt niet. De hoofdhuurder zoekt zelf een geschikte kandidaat. Er zijn een aantal huurders van Woontij die voor deze vorm van onderhuur toestemming hebben gekregen. Hospitaverhuur moet schriftelijk worden aangevraagd. Na toestemming krijgt de huurder van Woontij  een standaard huurovereenkomst om de kamerverhuur vast te leggen. De hospita levert een ondertekend exemplaar van de huurovereenkomst bij Woontij in.  

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden