Medehuurderschap

U bent niet automatisch medehuurder als u samen een woning bewoont.

U woont samen met uw partner in een woning van ons. Uw partner is de officiële huurder van de woning (hoofdhuurder). U bent echter niet met elkaar getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap bij uw gemeente. In dat geval bent u niet automatisch medehuurder van de woning. Het kan verstandig zijn om wel officieel medehuurder te zijn. Want dan heeft u, wanneer uw partner overlijdt of vertrekt, het recht om in de woning te blijven.

Wat is medehuurderschap

Partners, die bij het betrekken van de woning samen de huurovereenkomst ondertekenen, zijn beiden huurders. Daardoor hebben zij gelijke rechten en plichten. Als u niet samen de huurovereenkomst heeft getekend, maar wel samen de huishouding deelt, is er misschien sprake van “medehuurderschap”.

Echtgenoten en geregistreerde partners van een huurder zijn automatisch medehuurder. Met een samenlevingscontract is de partner van de huurder niet automatisch medehuurder. Een medebewoner kan bij ons een verzoek doen om officieel medehuurder te worden. Voorwaarde is wel dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en de intentie heeft om dit te blijven doen. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Het medehuurderschap eindigt als de medehuurder de woning niet meer als hoofdverblijf gebruikt.

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Medehuurderschap

 • Wanneer kom je in aanmerking voor medehuurderschap?

  U kunt een aanvraag voor medehuurderschap doen als u meer dan twee jaar een gemeenschappelijke huishouding voert en de intentie heeft dit te blijven doen.

 • Welke plichten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder heeft u dezelfde plichten als de huurder. U bent beiden verantwoordelijk voor het netjes bewonen van de woning. Ook bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur en het (laten) verrichten van kleine reparaties. Dat betekent dat wij u daar ieder afzonderlijk op aan kunnen spreken.

 • Welke rechten heeft de medehuurder bij overlijden hoofdhuurder?

  Als de huurder van een woning overlijdt en de achterblijvende partner is officieel medehuurder, dan heeft de medehuurder het recht om in de woning te blijven. Als de achterblijvende partner in de woning wil blijven wonen, terwijl hij of zij geen medehuurder is, dan is daar toestemming van ons voor nodig.

  Wanneer geen toestemming wordt verleend, kan de achterblijvende partner binnen zes maanden na de overlijdensdatum via de kantonrechter verzoeken de huurovereenkomst te mogen voortzetten.

 • Kan een inwonend kind ook medehuurder worden?

  Bij een inwonend (volwassen) kind gelden andere regels. Een (volwassen) kind, dat nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder erkend. Het is immers gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen. Alleen in heel bijzondere situaties kunnen ook kinderen medehuurder worden van de ouder(s). In de regel wordt dit pas aangenomen als het kind minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont. U kunt uiteraard altijd met ons overleggen of deze situatie op u van toepassing is.

 • Welke rechten heeft een medehuurder bij vertrek hoofdhuurder?

  Als de hoofdhuurder om wat voor reden dan ook de huur opzegt, heeft de medehuurder het recht om in de woning te blijven. Dan kan alleen als de hoofdhuurder de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd. De medehuurder wordt op dat moment automatisch huurder. Het vertrek van de(oude) huurder moet altijd bekend zijn bij Woontij, anders blijft de vertrokken huurder (mede)aansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur.