Overlijden

Wat zijn de regels als de (hoofd) huurder overlijdt

Als de (hoofd) huurder overlijdt, kunnen er twee situaties ontstaan:

  1. Er is sprake van een achterblijvende partner of medehuurder. In dit geval loopt de bestaande huurovereenkomst gewoon door. De achterblijvende partner kan wel de tenaamstelling wijzigen, maar er is geen nieuw huurcontract nodig. De partner is van rechtswege medehuurder en nu hoofdhuurder geworden. 
  2. Er is geen achterblijvende partner of medehuurder Bij wet eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de 2e maand. (bijvoorbeeld: Een overlijden in mei, wordt per 31 juli afgesloten). Uiteraard kunnen de erfgenamen, of de executeur de huur opzeggen. Er geldt altijd een opzeggingstermijn van een maand. 

Wat gebeurt er als er geen erfgenamen bekend zijn

Als er geen erfgenamen bekend zijn, of de erfgenamen weigeren te voldoen aan de opleveringsverplichtingen, dan overleggen wij met de notaris over de te volgen stappen. We kunnen, nadat de huur van rechtswege is beëindigd, de woning betreden zonder vonnis. Dan zijn we “zaakwaarnemer”. Er wordt van een verhuurder verwacht dat we de waarneming ‘met de nodige zorg’ afronden. We moeten dan wel op een goede manier rekening en verantwoording afleggen, omdat er zich op een later moment nog erfgenamen kunnen melden. Eventueel kunnen we goederen eerst nog drie maanden opslaan, maar dit hoeft niet. We mogen deze spullen afvoeren. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden