Tijdelijk afwezig (huisbewaring)

U woont door (tijdelijk) werk of een reis voor een bepaalde tijd niet in uw woning

Heeft u na lang wachten eindelijk een woning van ons gekregen. Zal je net zien dat je de liefde van je leven tegenkomt, die mooie baan elders krijgt aangeboden of de familie doet een beroep op u voor mantelzorg. Allemaal redenen waardoor u een poosje niet in de gelegenheid bent zelf in uw woning te wonen. Waarschijnlijk denk je dan eerst aan de mogelijkheid van onderhuur. Dit is echter niet de beste keuze. In de huurovereenkomst die u met ons heeft afgesloten staat namelijk dat u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons niet mag onderverhuren. De onderhuurder van zelfstandige woonruimte heeft namelijk huurbescherming. Dat is ook zo wanneer de onderverhuur zonder toestemming van de verhuurder plaatsvindt. Een betere optie is huisbewaring.

Wat is huisbewaring

Het is een driepartijenovereenkomst tussen de verhuurder, de huurder en de huisbewaarder. Huisbewaring is het in gebruik geven en nemen van woonruimte bij afwezigheid van de huurder(s) voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. De persoon die op de woning past, de huisbewaarder, kan hierbij gewoon gebruik maken van de dienstverlening van Woontij, zoals afgesproken met de oorspronkelijke huurder bij het tekenen van de huurovereenkomst. Wel is het zo dat de (oorspronkelijke) huurder gedurende de huisbewaring verantwoordelijk blijft voor de rechten en plichten die staan in de huurovereenkomst. Huisbewaring is geschikt bij proefsamenwonen of langere verblijven in het buitenland, maar ook als u bijvoorbeeld mantelzorg gaat verlenen en gaat inwonen bij die persoon. Zo zijn er nog andere situaties te bedenken waarin huisbewaring een oplossing kan zijn. 

Na afloop van de overeengekomen periode kan het twee kanten op: of de huurder keert terug in de huurwoning en zet de huurovereenkomst voort, of de huur wordt beëindigd en de huisbewaarder vertrekt. Het is dus niet zo dat de huisbewaarder in de plaats van de huurder treedt.

Duidelijke afspraken

Maak duidelijke afspraken met ons én met uw huisbewaarder. In geval van onenigheid, bemiddelen wij niet. U bent en blijft als huurder aansprakelijk.

Het is van belang de huisbewaring van tevoren goed te regelen. U zoekt zelf een geschikte kandidaat. Wij bemiddelen hier niet in. Huisbewaring is niet mogelijk als wij de woning tijdelijk aan u verhuren of aan u in bruikleen hebben gegeven. 

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Tijdelijk afwezig

 • Wanneer eindigt huisbewaring?

  Huisbewaring eindigt aan het eind van de afgesproken periode, maar ook als u als huurder niet, of niet tijdig, terugkeert.

 • Is onderverhuur hetzelfde als huisbewaring?

  Nee, onderverhuur doen wij in principe niet.

  In hele bijzondere situaties en onder strenge voorwaarden wordt onderverhuur weleens toegestaan. Dit kan alleen als u met ons heeft overlegd en wij akkoord zijn gegaan. Een verzoek voor onderhuur doet u altijd schriftelijk. We hebben dan de naam van de onderhuurder nodig, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. U krijgt alleen toestemming als u zelf ook in de woning blijft wonen.

  Voor die situaties dat u tijdelijk uw woning wilt verhuren, omdat u er zelf niet bent, hebben wij de mogelijkheid voor huisbewaring.

 • Mag huisbewaring ook als ik ga samenwonen?

  U verlaat uw huurwoning om ergens anders te gaan samenwonen. Onder bepaalde voorwaarden

  is huisbewaring dan toegestaan:

  • u schrijft zich in op het adres van uw partner
  • u zegt schriftelijk de huur van uw eigen huurwoning op per einddatum van de huisbewaring. Dit is maximaal twaalf maanden
  • er is nog geen sprake van huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Na twaalf maanden gaat óf de huuropzegging in, óf u keert terug naar uw huurwoning.