Geen objecten gevonden

Vacatures Bewonersvereniging Nieuwediep

Penningmeester en complexvertegenwoordigers gezocht

Bewonersvereniging Nieuwediep behartigt de belangen van de huurders van Woontij in Den Helder en Julianadorp. De huidige penningmeester van de Bewonersvereniging Nieuwediep treedt af per 31 december.

Daarom is de Bewonersvereniging Nieuwediep op zoek naar een huurder die geïnteresseerd is in de functie van penningmeester. U bent verantwoordelijk  voor een juist beheer van de bank en spaarrekening en stelt de begroting op. U maakt het jaarverslag van de penningmeester. Er wordt gewerkt met een eenvoudig boekhoudsysteem. De meeste betalingen verlopen via een automatische incasso. De maandelijkse verwerking en het bijhouden van de administratie kost ongeveer één uur per maand. Daarnaast zijn er 9 bestuursvergaderingen per jaar en een aantal keer Bestuurlijk Overleg met Woontij. Het is leuk werk en u kunt kennis opdoen door het volgen van cursussen. En uiteraard maken wij u eerst wegwijs in het reilen en zeilen van de bewonersvereniging en de taken van de penningmeester. 

Complexvertegenwoordigers
Om de huurders op een juiste manier te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat wij weten wat er in uw woonomgeving gebeurt. Daarom streven wij er naar dat in alle complexen van Stichting Woontij in Den Helder en Julianadorp een complexvertegenwoordiger actief is. De complexvertegenwoordiger is de contactpersoon van zowel de bewonersvereniging als Woontij.  

U kunt maandelijks op vrijwillige basis deelnemen aan de klankbordgroep die samen met het bestuur op elke tweede vrijdag van de maand vergadert (met uitzondering van de maanden juli en augustus). U kunt dan meedenken en meepraten over de ontwikkelingen in uw complex of wijk.

Wordt u enthousiast bij het lezen van deze advertentie? Heeft u (een klein beetje) ervaring of bent u bereid het werk te leren? Stuur u dan een mail met u gegevens naar de secretaris: [email protected] Of u kunt bellen met de secretaris van de BVN, de heer Smit 06 57614952