Bewonersverenigingen

Contactgegevens

Bewonersvereniging Nieuwediep
Seringenlaan 50
1783 EV DEN HELDER

www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl/
secretarisbewonersverenigingnieuwediepnl

Bewonersvereniging Texel
Thijsselaan 40a
1791 VJ  DEN BURG

www.bewonersvereniging-texel.nl
Tineke Kooiman, secretaris:
tineke-bvtkpnmailnl
Hennie Hilgers, tweede secretaris:
h.j.hilgerskpnmailnl
Aris van Zeijlen, penningmeester:
penningmeesterbvtgmailcom