Bewonersverenigingen

De bewonersverenigingen hebben als doel de belangen van haar leden te behartigen.

Bewonersvereniging Den Helder

De Bewonersvereniging Nieuwediep (BVN) is een onafhankelijke vereniging voor de huurders van Woontij in Den Helder. De vereniging is op 11 december 2007 opgericht. Huurders die lid zijn van de vereniging betalen € 1,00 per maand. Dit bedrag wordt bij betaling van uw huur voor uw woning geïnd door Woontij. 

Bewonersvereniging Texel

De Bewonersvereniging Texel (BVT) is een onafhankelijke vereniging voor de huurders van Woontij op Texel. De vereniging is opgericht op 18 Juni 1994. Huurders die lid zijn van de vereniging betalen € 0,90 per maand. Dit bedrag wordt bij betaling van uw huur voor uw woning geïnd door Woontij.

Lid worden van de bewonersvereniging

De meeste huurders worden lid als zij huurder worden. Maar u kunt op elk moment lid worden als u dat nog niet bent. Gebruikt u hiervoor het aanmeldformulier voor de bewonersvereniging Nieuwediep als u lid wilt worden van de Bewonersvereniging Nieuwediep. Met het aanmeldformulier bewonersvereniging Texel kunt u zich aanmelden als lid van de Bewonersvereniging Texel.

Overleg

Over specifieke plannen "plannen die alleen een of meer wooncomplexen betreffen" overlegt Woontij met de bewonerscommissie die de huurders van die wooncomplexen vertegenwoordigt.

Gaat het over zaken in bijvoorbeeld één complex dan kan overleg met de bewonerscommissie in dit complex voldoende zijn. Is er geen bewonerscommissie, dan overlegt Woontij met de bewonersvereniging(en). Uiteraard worden ook de huurders individueel geïnformeerd en geraadpleegd. Het overleg met de beide bewonersverenigingen kan ook gelijktijdig plaatsvinden. Als het bijvoorbeeld gaat om sloop- of renovatieplannen hebben zowel de bewonersvereniging(en) als de bewonerscommissie(s) op complexniveau een gelijkwaardige positie. Als overleg met een bewonerscommissie van een complex verplicht is, sluit dat het overleg met de bewonersvereniging(en) niet uit. In het stuk “onderwerpen en bevoegdheden” is duidelijk aangegeven wanneer er sprake is van informatie-, advies- of instemmingsrecht.

Contactgegevens

Bewonersvereniging Nieuwediep
Seringenlaan 50
1783 EV DEN HELDER

www.bewonersvereniging-nieuwediep.nl/
secretarisbewonersverenigingnieuwediepnl

Bewonersvereniging Texel
Thijsselaan 40a
1791 VJ  DEN BURG

www.bewonersvereniging-texel.nl
Tineke Kooiman, secretaris:
tineke-bvtkpnmailnl
Hennie Hilgers, tweede secretaris:
h.j.hilgerskpnmailnl
Aris van Zeijlen, penningmeester:
penningmeesterbvtgmailcomNaar boven
Veelgestelde vragen over:

Bewonersverenigingen

 • Is een huurder verplicht lid te worden van een bewonersvereniging?

  Nee, daar bent u vrij in. De bewonersverenigingen zijn belangenbehartigers. Woontij heeft er twee. De bewonersvereniging Texel en de bewonersvereniging Nieuwediep. We vinden het belangrijk gebruik te maken van elkaars kennis. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Iedereen, die dat wil, kan meedenken en/of meepraten. Woontij stimuleert haar huurders, lid te worden van één van de twee bewonersverenigingen. Via de verenigingen kunt u nog eens extra uw stem laten horen. Ook voor woningzoekenden is het mogelijk lid te worden van de bewonersvereniging.

 • Heeft een bewonersvereniging veel invloed?

  Met de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in werking is getreden krijgen huurdersorganisaties een stevigere positie en meer invloed op het beleid van de corporatie. Jaarlijks in mei gaan de gemeente, corporatie en huurdersorganisatie met elkaar in gesprek over de uitvoering van de prestatieafspraken in het voorgaande jaar. Dit betreft zowel de uitvoering van de jaarlijkse als de vijfjaarlijkse afspraken. De corporatie biedt als basis voor de evaluatie in haar jaarverslag inzicht in de voortgang van de uitvoering.

 • Wat is het doel van een bewonersvereniging?

  De beide bewonersverenigingen van Woontij hebben als doel de belangen van haar leden te behartigen. Een aantal keren per jaar is er overleg met de directeur en manager Wonen van Stichting Woontij. 

 • Welke rechten heeft een bewonersvereniging?

  Vooral in de Overlegwet is een aantal rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vastgelegd, te weten het recht op informatie, overleg en advies en voor een enkel geval een instemmingsrecht.