Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een VvE beheert de gemeenschappelijke gedeelten van een complex en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.

Een huurder van een woning in een gebouw waar een VvE actief is, krijgt te maken met de regels die de Verenging van Eigenaren heeft afgesproken. Woontij heeft als eigenaar van de huurwoningen namelijk de plicht ervoor te zorgen dat huurders ook de afspraken naleven die in de VvE zijn gemaakt. Daarnaast hebben u en Woontij ook te maken met de regels uit het huurrecht. Vandaar dat huurders zowel het huurreglement als de woonregels van de VvE overhandigd krijgen en u een verklaring moet ondertekenen ten behoeve van de VvE.

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Vereniging van Eigenaren (VvE)

  • Hoe is de inspraak geregeld in woongebouwen waar sprake is van een VvE?

    De inspraak van huurders in een VvE en Vergadering van Eigenaars verschilt per VvE. Hierover worden door Woontij en de huurders aparte afspraken vastgelegd.

  • Hoe werkt een VvE?

    Een VvE kent verschillende beslis- en adviesorganen. Het belangrijkste beslisorgaan is de Vergadering van Eigenaars. Deze wordt eens per jaar gehouden. De eigenaars nemen hierin gezamenlijk besluiten. Bijvoorbeeld over het onderhoud van het complex of over schoonmaakcontracten. De bestuurder van de VvE, zorgt onder andere voor de uitvoering van de besluiten van de Vergadering. Naast de Vergadering van Eigenaars, waar de besluitvorming plaatsvinden, kunnen er ook adviesorganen binnen de VvE bestaan. De Vergadering van Eigenaars benoemt dan commissies. De commissies bespreken zaken vooraf en geven advies aan de VvE. De Vergadering van Eigenaars neemt de besluiten. Er kan een kascontrolecommissie, technische commissie en leefbaarheidscommissie benoemd worden. De Vergadering van Eigenaars benoemt de commissieleden.