Werken bij Woontij

Huisvestingsvergunning Texel

Ga je op Texel wonen? Dan heb je in de meeste gevallen een huisvestingsvergunning nodig.

Wat is een huisvestingsvergunning?

Een huisvestingsverordening is een regel die door de gemeente Texel wordt vastgesteld op basis van de Huisvestingswet. De gemeente Texel heeft hiervoor gekozen vanwege de lange wachttijden en woningnood.

Als je een woning op Texel wilt huren of kopen die onder de werking van deze verordening valt, heb je een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig. Met een huisvestingsvergunning krijg je toestemming om in een woning te wonen die onder de huisvestingsverordening valt.

Het doel van de Huisvestingsverordening is om ervoor te zorgen dat mensen die om werk of maatschappelijke redenen echt op Texel moeten wonen, sneller een geschikte woning vinden. 

Voor welke woningen heb je een huisvestingsvergunning nodig? 

 • Sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 808,06
 • particuliere huurwoningen met een huurprijs tot € 1.250.
 • koopwoningen met een prijs tot € 600.000. 

Voor welke woningen van Woontij heb je geen huisvestingsvergunning nodig?

 • Campuswoningen zoals de Potvis
 • de units voor de Koksopleiding
 • Bewoning in het kader van Huisbewaring

Wanneer krijg je een huisvestingvergunning? 

Je krijgt een huisvestingsvergunning als je een economische en/of maatschappelijke binding met Texel hebt. 

Economische binding
 • Als je een werknemer bent, heb je een economische binding als je een arbeidscontract hebt van minimaal 1 jaar bij een bedrijf of werkgever op Texel. Ook als je door een bedrijf of werkgever op Texel tewerk bent gesteld en het werk op Texel uitvoert, kom je in aanmerking. Het is een voorwaarde dat je hiermee een inkomen verdient van minimaal bijstandsniveau, zodat je huishouden zelfstandig kan rondkomen.

  Voor ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die niet op Texel wonen, geldt echter dat je geen huisvestingsvergunning krijgt. De reden hiervoor is dat het voor ZZP’ers niet nodig is om op Texel te wonen. Je kunt je werk ook op of vanuit een andere plek doen. Als je echter al langere tijd als ZZP’er op Texel woont en een maatschappelijke binding hebt, kun je wel een huisvestingsvergunning krijgen.

Maatshappelijke binding

Heb je de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel gewoond? Dan heb je een maatschappelijke binding. Dat geldt ook als je minimaal 3 jaar (legaal) op Texel woont.

Terugkerende jongeren

Ben je na het middelbaar onderwijs van Texel vertrokken en wil je terug naar Texel? Dan heb je een maatschappelijke binding als:

 • Je vertrok van Texel vanwege een vervolgopleiding na de middelbare school.
 • Je maximaal 45 jaar oud bent.
 • Je direct voordat je van Texel vertrok, minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel woonde.

Mantelzorgers

Geef je mantelzorg aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Dan heb je maatschappelijke binding als:

 • De zorg minimaal 10 uur per week in beslag neemt.
 • Deze uren verdeeld zijn over minimaal 4 dagen per week.
 • De periode van mantelzorg naar verwachting minimaal 2 jaar duurt.
 • Wonen op Texel de taak voor jou als mantelzorger echt verlicht.

Statushouders

Als je als statushouder Texel als woonplaats krijgt toegewezen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dan heb je maatschappelijke binding.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag voor een huisvestingsvergunning?

Voor huurders van Woontij is het aanvragen kosteloos. Woontij toetst in het kader van passend verhuren dezelfde gegevens en zorgt ook voor de vergunningverlening. Voor niet-huurders en aspirantkopers zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Huisvestingsvergunning €127,80 (2023).

Wie moet de vergunning aanvragen?

Degene die het huis (met zijn of haar gezin/huishouden) wil gaan bewonen vraagt bij de gemeente de vergunning aan.

Kan ik mij inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente zonder dat ik een huisvestingsvergunning hebt?

Ja, dat kan: de gemeente verwerkt je inschrijving maar als u nog geen huisvestingsvergunning heeft, wordt u er alsnog op gewezen dat u die moet aanvragen.

Wat gebeurt er als ik een huis betrek dat onder de huisvestingsverordening valt, zonder dat ik een huisvestingsvergunning heb of kan krijgen?

De gemeente kan je in dit geval een boete opleggen. Daarnaast kan de gemeente via een dwangsom of bestuursdwang overgaan tot het beëindigen van de strijdige situatie (een huis bewonen dat onder de huisvestingsverordening valt zonder huisvestingsvergunning). De kosten daarvan kunnen worden verhaald op de overtreder.