Huisvestingsverordening Texel

Wilt u een woning op Texel huren of kopen die onder de werking van de verordening valt? Dan heeft u een vergunning nodig

Wat is een huisvestingsverordening?
Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten in geval van schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen. Gezien de lange wachttijden en de woningnood heeft de gemeente Texel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wilt u een woning op Texel huren of kopen die onder de werking van de verordening valt? Dan heeft u een huisvestingsvergunning van de gemeente nodig. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een woning te mogen wonen die onder de huisvestingsverordening valt.

Het doel van de Huisvestingsverordening is dat mensen voor wie het noodzakelijk is dat zij op Texel wonen, vanwege werk of maatschappelijke banden, eerder een passend huis vinden. Onderstaand de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met de gemeente Texel op telefoonnummer 140-222. Bent u een woningzoekende of heeft u een woningaanbieding van ons ontvangen en u heeft vragen over deze Huisvestingsverordening, neemt u dan even contact met ons op.

Welke woningen vallen onder de huisvestingsverordening?

 • Huurwoningen met een huur tot € 1.250,- per maand.
 • Koopwoningen met een prijs tot € 600.000

Er zijn een paar uitzonderingen in het woningbezit van Woontij:

 • Campuswoningen zoals de Potvis
 • de units voor de Koksopleiding
 • Bewoning in het kader van Huisbewaring

U heeft een economische binding als

 • U een arbeidscontract heeft van ten minste een jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel of als u door een bedrijf/werkgever op Texel tewerk bent gesteld. Voorwaarde is dat u hiermee een inkomen verdient van minimaal bijstandsniveau, zodat uw huishouden economisch onafhankelijk is. De zelfstandige ondernemer komt in principe niet in aanmerking. De gemeente gaat ervan uit dat zelfstandig ondernemers zich niet noodzakelijk op Texel hoeven te vestigen. Zij kunnen er ook voor kiezen hun bedrijf elders te vestigen danwel hun werkzaamheden elders uit te voeren.

U heeft een maatschappelijke binding als

 • U de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken op heeft Texel gewoond of
 • Als u minimaal drie jaar (legaal) op Texel woont. Het is dan logisch dat u een redelijk belang heeft dat verband houdt met de plaatselijke samenleving.

Als u in het verleden van Texel bent verhuisd om een opleiding na het middelbaar onderwijs te volgen en wilt u terugverhuizen naar Texel. Dan heeft u een maatschappelijke binding onder de volgende voorwaarden:

 • U vertrok van Texel vanwege een vervolgopleiding na de middelbare school en;
 • U bent maximaal 45 jaar oud en;
 • Direct voordat u van Texel vertrok woonde u minimaal zes jaar onafgebroken op Texel.

Mantelzorgers
Verleent of ontvangt u mantelzorg van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Dan heeft u maatschappelijke binding met Texel als er sprake is van minimaal 8 uur mantelzorg per week voor een minimale duur van 1 jaar.

Vergunninghouders
Ook vergunninghouders die Texel als woonplaats krijgen toegewezen door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers hebben maatschappelijke binding.

Zijn er kosten verbonden aan de aanvraag voor een huisvestingsvergunning?

Voor huurders van Woontij is het aanvragen kosteloos. Woontij toetst in het kader van passend verhuren dezelfde gegevens en zorgt ook voor de vergunningverlening. Voor niet huurders en aspirantkopers zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een Huisvestingsvergunning €120,00.

Wie moet de vergunning aanvragen?

Degene die het huis (met zijn of haar gezin/huishouden) wil gaan bewonen vraagt bij de gemeente de vergunning aan.

Kan ik mij inschrijven in de Basis Registratie Personen van de gemeente zonder dat u een huisvestingsvergunning hebt?

Ja, dat kan: de gemeente verwerkt uw inschrijving maar als u nog geen huisvestingsvergunning heeft, wordt u er alsnog op gewezen dat u die moet aanvragen.

Wat gebeurt er als u een huis betrekt dat onder de huisvestingsverordening valt, zonder dat u een huisvestingsvergunning heeft of kunt krijgen?

De gemeente kan u een boete opleggen. Daarnaast kan de gemeente via een dwangsom of bestuursdwang overgaan tot het beëindigen van de strijdige situatie (een huis bewonen dat onder de huisvestingsverordening valt zonder huisvestingsvergunning). De kosten daarvan kunnen worden verhaald op de overtreder.