Geen objecten gevonden

Aanvraagformulier huisvestingsvergunning

Voor welk adres doet u deze vergunningsaanvraag?
Persoonlijke gegevens
Huidige adres
Huidige bewoning*
Meeverhuizende personen (indien van toepassing)
Gegevens inkomen
Ik ga er mee akkoord dat Woontij bij de gemeente Texel controleert of de verstrekte gegevens voor de maatschappelijke binding nog actueel zijn.
Door het verzenden van dit formulier verklaart u alle gegevens naar waarheid te hebben ingevoerd.

Deel deze pagina