Verlengen en uitschrijven

Als u na vijf jaar nog geen andere woning heeft gevonden, verlengt u uw inschrijving.

Uw inschrijving is vijf jaar geldig. Afhankelijk van uw woonwensen is het meestal mogelijk binnen vijf jaar een woning te vinden. Voor € 35,- kunt u elke vijf jaar uw inschrijving verlengen. Na vijf jaar krijgt u van ons het verzoek uw inschrijving te verlengen. Dit verzoek versturen wij naar uw mailadres dat bij de inschrijving staat vermeld. Als u vergeet uw inschrijving te verlengen, wordt u automatisch uitgeschreven. Deze uitschrijving is onherroepelijk. Wij adviseren u daarom ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn, zodat wij het verlengingsverzoek naar het juiste emailadres kunnen sturen. Betaalt u niet vooraf, maar wacht op ons verzoek. U kunt de verlenging dan heel eenvoudig betalen met Ideal.

De maximaal toegestane inschrijfduur van tien jaar is vervallen per 1 juli 2018!

In het verleden hebben we een hoog inschrijfgeld en maximale inschrijfduur ingevoerd om vervuiling van het woningzoekendenbestand te beperken. Inmiddels is het inschrijfgeld verlaagd en hebben we een nieuwe methode uitgewerkt om de 'harde' woningvraag vast te stellen en te monitoren. De maximering van de inschrijfduur heeft geen direct doel meer. De inschrijfduur is in eerste instantie vijf jaar, omdat onze woningzoekenden meestal binnen deze termijn gaan verhuizen. Elke vijf jaar kan de woningzoekenden zijn inschrijving verlenging door betaling van € 35,-. Met de uitgeschreven woningzoekenden van de jaren 2016, 2017 en 2018 wordt contact opgenomen om de inschrijving. als men dit wenst, weer actief te maken.

Huurt u al bij ons? Dan bent u een herhuisvester. Het verlengen van de inschrijving is niet van toepassing op herhuisvesters.

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Verlengen en uitschrijven