Verlengen en uitschrijven

Als u na vijf jaar nog geen andere woning heeft gevonden, verlengt u uw inschrijving.

Uw inschrijving is vijf jaar geldig. Afhankelijk van uw woonwensen is het mogelijk binnen vijf jaar een woning te vinden. Voor € 35,- kunt u eenmalig uw inschrijving verlengen. U ontvangt van ons een herinnering, maar u kunt ook een betaling klaarzetten in uw internetbankieren. Als u niet, of niet op tijd, betaalt vervalt uw inschrijving en daarmee uw inschrijfdatum. Mocht u daarna toch weer willen herinschrijven, dan krijgt u een nieuwe datum en is de wachttijd langer.

De maximaal toegestane inschrijfduur is tien jaar

Doordat we een paar jaar gelden overgestapt zijn op een ander systeem, heeft niet elke woningzoekende exact na vijf jaar zijn/haar inschrijving verlengd. Onafhankelijk van uw verlengingsmoment wordt u daarom, na tien jaar ingeschreven te hebben staan, uitgeschreven als woningzoekende. Als u na tien jaar nog geen woning heeft geaccepteerd, bent u niet actief op zoek naar een woning en gaan we ervan uit dat wij geen passend aanbod voor u hebben.

Huurt u al bij ons?

Dan bent u een herhuisvester. Het verlengen van de inschrijving is niet van toepassing op herhuisvesters. 

 

 

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Verlengen en uitschrijven