Verhuur met voorrang, bemiddelingswoningen

Een aantal woningen wordt met voorrang verhuurd aan mensen of instanties met een specifieke woon- of zorgvraag. Deze ‘bijzondere’ woningen worden niet als ‘te huur’ vermeld op onze website, maar worden direct aangeboden aan de kandidaat of instantie. Dit noemen wij bemiddelingswoningen.

Van bemiddeling kan sprake zijn in een van onderstaande situaties:

  1. woningzoekenden met een bijzondere woonwens op het gebied van zorg en welzijn (bijvoorbeeld begeleid wonen, een zware zorgindicatie van tenminste 10 uur per week en vormen van mantelzorg)
  2. woningzoekenden die vanwege de gemeentelijke taakstelling worden gehuisvest (vergunningshouders)
  3. woningzoekenden die door Woontij zijn geaccepteerd als gegadigden voor een economiewoning
  4. woningzoekenden die in aanmerking komen voor een bepaalde personeelswoning (bijvoorbeeld ten behoeve van een horeca- of zorgopleiding).
  5. werkgevers waarvan personeelsleden in aanmerking komen voor een appartement in Tubantia

Om voldoende aanbodwoningen beschikbaar te houden voor alle woningzoekenden, hebben we een maximaal percentage vastgesteld van 20%. Afhankelijk van de ontwikkelingen in wachttijden en aanbod kan dit % worden bijgesteld.   

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden