Huurbeleid

Vanwege passende verhuur is het belangrijk dat we voldoende passend aanbod hebben voor onze woningzoekenden.

Hoe wordt de huurprijs bepaald

De huur van onze woningen wordt bepaald door het landelijke woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel puntensysteem genoemd. Met dit puntenstelsel wordt de maximale huur per woning berekend. Woontij volgt het landelijke advies van 80% redelijk. Dit houdt in dat we bij nieuwe huurcontracten uitgaan van 80% van de maximaal redelijke huur.

Er zijn uitzonderingen, daar waar flink geïnvesteerd is in groot onderhoud, renovatie en verduurzaming kan Woontij een hoger % bepalen van maximaal redelijk.

Advies van bewonersverenigingen

Bewonersverenigingen hebben adviesrecht bij beleid, dus ook bij huurbeleid. Woontij worden aan de verenigingen voorgelegd voor advies. Voor meer informatie over huurprijs en punten klikt u hier.

Voor de jaarlijkse huurverhoging volgen we het inflatiebeleid. Elk jaar sturen we vooraf een voorstel naar de beide bewonersverenigingen voor advies.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden