Is uw klacht een geschil geworden?

Is uw klacht een geschil geworden?

Wanneer wordt een klacht een geschil

Een geschil ontstaat als u, ondanks alle goede bedoelingen, ontevreden blijft over de afhandeling van de klacht door Woontij. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat u geen goed antwoord gekregen heeft op uw vraag of als u vindt dat een bepaald probleem niet goed door ons is opgelost.

In deze situatie kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Niet in aanmerking bij de Geschillencommissie komen:
- Klachten over urgentie
- Klachten over de huurprijs
- Zaken die al bij een andere instantie in behandeling zijn (Huurcommissie, advocaat, deurwaarder)

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken. Ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

Voorwaarden
Uw klacht moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:
• Een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend
• Een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn
• Uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten
• Klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, worden niet in behandeling genomen
• De corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen
• De klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht
• Een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd
• Een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

Procedure
Binnen twee weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u van de geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Is dat het geval? Dan wordt u binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van u en van de corporatie, uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kunt u uw verhaal doen. Ook de woningcorporatie komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: uw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers. De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie. Uiteraard ontvangt u ook een exemplaar van het advies.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord, de voorwaarden en de procedure? Bekijk dan hier het volledige reglement.

 

Indienen klacht
U kunt uw schriftelijke klacht opsturen naar:
Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 5211800 VB Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

U mag de klacht ook per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHNgmailcom

Geef duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouw uw klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal.
 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden