Klachtenprocedure

Woontij doet haar uiterste best voor goed contact met haar klanten en een goede dienstverlening. Maar helaas gaat er weleens iets mis. Dit kan leiden tot vervelende situaties. Het is voor u als huurder(s) of woningzoekende(n) en voor Woontij van belang dat klachten zo snel mogelijk worden gemeld. Vaak is er een eenvoudige oplossing en kunnen we tevreden uit elkaar.


Het onderwerp van een klacht kan bijvoorbeeld zijn:

  • het traag ondernemen van actie
  • de kwaliteit of juistheid van de verstrekte informatie
  • het niet nakomen van afspraken
  • het gedrag van medewerkers of van diegenen die in opdracht van de Woontij werken
  • de technische staat van uw woning
  • onvoldoende inspraakmogelijkheden
  • de uitvoering van het beleid van Woontij

Een reparatieverzoek valt niet onder klachten. Wilt u een reparatie melden? Dan kan dat hier. U kunt op een zeer eenvoudige manier zelf de reparatie melden en inplannen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

De Procedure

Stap

1

Contact met de medewerker

Bij ontevredenheid neemt u eerst contact op met de medewerker van Woontij die het verzoek of vraag in behandeling heeft.

Stap

2

Contact met de manager

Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan legt u, als tweede stap, het probleem voor aan de manager bij Woontij van deze medewerker. Dit kunt u doen met ons contactformulier.

Stap

3

Het klachtenformulier

Leiden stap 1 en 2 niet tot resultaat, dan kunt u de klacht schriftelijk melden via dit klachtenformulier. Onze interne klachtencoördinator onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan de directeur. Binnen één week ontvangt u een bevestiging met de te ondernemen stappen. Na deze bevestiging ontvangt u binnen vier weken een brief van de directeur met daarin zijn standpunt.

Geschil

Het kan voorkomen dat we er ondanks alle goede bedoelingen er samen niet uitkomen. In dit geval wordt de klacht een geschil.