Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Buurtbemiddeling Texel

Publicatiedatum: 06-01-2020

Per 1 januari 2020 is een nieuw project op Texel gestart: buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een manier om burenruzies op te lossen.

Getrainde bemiddelaars helpen buren bij het uitpraten van problemen en het vinden van oplossingen. Buurtbemiddeling op Texel is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Texel, het Sociaal Team Texel, de Politie, Stichting Texels Welzijn en Woontij. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst gaven de partijen op 17 december het startschot aan het project.

Aanleiding voor het project is een (lichte) stijging van het aantal burenruzies op Texel. Na een aantal meldingen bij de politie besloten eerdergenoemde instanties de handen ineen te slaan. Buurtbemiddeling is in de meeste gevallen succesvol: twee derde van de behandelde zaken wordt hiermee positief opgelost*. De methode werkt het beste in een vroeg stadium, bij niet al te ernstige problemen.

Burenruzie? Eerst samen om tafel
De eerste stap naar het oplossen van een burenruzie is altijd: met elkaar om tafel. Buurtbemiddeling wordt pas ingezet nadat buren eerst zelf hebben geprobeerd hun ruzie op te lossen door erover te praten. Pas als de buren er niet samen uitkomen, kan buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig, het is belangrijk dat beide partijen willen meewerken. Als dat niet het geval is, kan geen buurtbemiddeling plaatsvinden.

Buurtbemiddeling inzetten
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een vragenlijst opgesteld die landelijk wordt gebruikt. Na het invullen van de vragenlijst volgt een advies. Als daaruit voortkomt dat het verstandig is buurtbemiddeling in te schakelen, wordt de aanvrager verzocht het Registratieformulier overlast van de gemeente Texel in te vullen en dit te mailen naar buurtbemiddelingtexelnl. Binnen vijf werkdagen neemt een medewerker contact op met de aanvrager.

Meer informatie over buurtbemiddeling Texel vindt u hier.

 

Deel deze pagina