Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Huurders uit hun huis zetten? Liever niet!

Publicatiedatum: 30-06-2020

Huisuitzettingen hebben ingrijpende gevolgen. De materiële en sociaal-maatschappelijke schade is erg groot. Ingrijpen bij dreigende huisuitzettingen is een effectieve manier om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek te voorkomen.

Het is regelmatig in het nieuws. Het verzoek aan woningcorporaties om zich in te spannen huisuitzettingen te voorkomen. Woontij staat al langer op het standpunt om huisontruimingen te voorkomen. Het is onze taak; het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Daar zijn ook kwetsbare mensen bij. Wat daarbij belangrijk is, is een goede verstandhouding met onze huurders. Bij problemen met elkaar in gesprek blijven en kijken naar mogelijkheden. Samenwerken aan samen wonen. Met begrip en respect voor de ander. In een gesprek met de betrokken huurder onderzoeken welke problemen moeten worden opgelost om huisuitzetting te voorkomen.

Goede samenwerking

Wat ook belangrijk is dat problemen bij huurders vroegtijdig worden gesignaleerd zodat er op tijd hulp geboden kan worden. Voordat het uit de hand loopt en de problemen groter worden. Daar hebben we andere organisaties bij nodig. Een goede samenwerking met gemeenten, zorginstanties, woonbegeleiders en politie. Gelukkig hebben we die goede samenwerking. Woontij is sinds mei partner in het Convenant Vroeg Erop af Den Helder. Doel is om door vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden problematische schulden te voorkomen. Het convenant (overeenkomst) is ondertekend door gemeente Den Helder, Woningstichting, Stichting Woontij en diverse landelijke partijen zoals energieleveranciers en verzekeraars.

Financieel Fit

De gemeente heeft een centrale rol vanuit haar publieke taak op het gebied van schuldhulpverlening. Hiervoor is het Financieel Fit Team opgericht. Er is een digitaal meldpunt waar betalingsachterstanden worden gemeld door de ondertekenaars van het convenant. Woontij levert maandelijks gegevens aan over betalingsachterstanden, voor het eerst eind juli 2020. Op grond van artikel 6 lid 4 van de AVG levert Woontij de gegevens aan het digitaal meldpunt aan en mag de gemeente Den Helder deze gegevens inzien.

Indien er meerdere partijen een betalingsachterstand aan het digitaal meldpunt hebben gemeld dan neemt de gemeente contact op met de inwoner en kunnen medewerkers van het Financieel Fit Team op huisbezoek komen. Inwoners kunnen bij financiële problemen ook zelf contact opnemen met het Financieel Fit Team. Het doel van het huisbezoek is een helpende hand bieden en overzicht creëren. Gedurende het onderzoek van het Financieel Fit Team zal Woontij haar incassomaatregelen tijdelijk stop zetten en de vordering niet uit handen geven aan een deurwaarder.

Voor meer informatie over het Financieel Fit Team verwijzen wij u naar de officiële website: https://financieelfitdenhelder.nl/

 

 

 

 

 

Deel deze pagina