Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Mooie ideeën en initiatieven tijdens workshop leefomgeving en gezondheid in Buurtskap de Tuunen

Publicatiedatum: 17-01-2020

Samen delen en gezamenlijkheid spelen een grote rol in Buurtskap de Tuunen. De ervaring leert dat dat ook een goede invloed heeft op de leefbaarheid en gezondheid. Het gaat dan om zaken als: samenwerking tussen bewoners, eigen regie over de leefomgeving, gezondheid en vitaliteit. Maar hoe komt dat er uit te zien?

Woensdag 15 januari organiseerde het Louis Bolk Instituut een workshop voor (een deel van) de bewoners. Na een korte aftrap en terugkoppeling over de status van de erftuinen ging iedereen aan de slag. In groepjes werd nagedacht over ‘Wat is je grootste wens m.b.t.  gezondheid en leefbaarheid?’, ‘Wat wens je van je omgeving?’, en ‘Wat kun je zelf betekenen voor je leefomgeving, wat breng je mee?”

Sjef Staps, van het Louis Bolk Instituut: “Er was een positieve sfeer. Iedereen is betrokken en enthousiast. Mooi om te horen over verschillende initiatieven en de synergie tussen verschillende bewoners van bijvoorbeeld Novalishoeve, het Huis van Tante Jans en de Tiny Houses. Met elkaar hebben we wensen opgehaald en in kaart gebracht wat de bewoner meebrengen. Zoals: fijne omgeving,  contact met de buurt, ontmoetingsplekken, online platform voor bewoners, verbinding en verdraagzaamheid. Maar bewoners gaven ook aan wat ze zelf kunnen en willen bijdragen in de buurt. Zoals: klusjes doen, koken voor de buren, filmavondje of een burendag organiseren, of het bieden van een luisterend oor.” Op 3 maart is de vervolgworkshop. Dan wordt alle inbreng geconcretiseerd en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt.

Onderzoek naar positieve gezondheid

De workshop is onderdeel van het onderzoek over Positieve gezondheid. En wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, in opdracht van Woontij, gemeente en de Raphaelstichting (waaronder Novalis valt). Positieve gezondheid staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Het onderzoek brengt in kaart zal in kaart brengen wat de effecten zijn van deze wijk op de gezondheid, vitaliteit, zorgkosten en ervaren leefomgeving van de bewoners. De resultaten kunnen worden gebruikt om zowel De Tuunen als andere wijken voor de bewoners verder te verbeteren. Daarbij wordt breed gekeken naar zowel de fysieke als sociale leefomgeving en naar voorzieningen.

Lees hier meer over het onderzoek: https://buurtskapdetuunen.nl/onderzoek-naar-positieve-gezondheid-en-vitaliteit/

 

 

 

 

Deel deze pagina