Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Risicobeoordeling

Publicatiedatum: 28-10-2019

Jaarlijks voert het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) een risicobeoordeling uit.

Dit doet zij voor alle individuele corporaties, met als doel aanspraken op het borgstelsel te voorkomen en corporaties inzicht te geven in hun risico's. Onlangs heeft het WSW Woontij beoordeeld.
Conclusie is dat Stichting Woontij een financieel gezonde corporatie is die naar de normen van WSW een laag risicoprofiel heeft.

Deel deze pagina